محترم اکلیل احمد حکیمی، وزیر مالیه

 اکلیل حکیمی در سال ۱۹۶۸ میلادی در ولایت کابل بدنیا آمده و بعد از فراغت از لیسۀ عالی استقلال، در سال ۱۹۸۵ شامل انستیتوت پولیتخنیک کابل گردیده و در سال ۱۹۹۱ سند ماستری خود را از این انستیتوت بدست آورده است. در سال ۱۹۹۲ وی اولین وظیفۀ رسمی خود را منحیث مامور در وزارت امور خارجه، آغاز نموده است.

 در سال ۱۹۹۴ بنابر وخامت اوضاع در کابل، نامبرده به ایالات متحده مهاجر گردیده و در آنجا الی سال ۲۰۰۱ در بخش های مختلف مسلکی مانند: انجنیری، بانکداری، منجمنت، بازاریابی و پلانگذاری ستراتیژیک ایفای وظیفه نموده است.

بیشتر