نشست هیئت عالیرتبۀ جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدراتیف روسیه و امضای موافقت نامه

از 23 ای 25 جوزا داکتر حضرت عمر زاخیلوال و هیأت همراهش، طی یک سفر رسمی به روسیه، ملاقاتهایی با مقامات دولتی روسیه داشتند.

به تاریخ 24 جوزا داکتر حضرت عمر زاخیلوال و خانم ایلویرا نبی یولینا ،وزیر انکشاف اقتصادی حکومت فدراتیف روسیه، قراردادی مبنی بر ایجاد کمیسیون مشترک روسیه-افغانستان برای رشد همکاری های اقتصادی در مقر وزارت انکشاف اقتصادی روسیه به امضاء رساندند.

ملاقات جناب زاخیلوال با خانم نبی یولینا ادامۀ صحبت هاییست که در ماه جنوری گذشته در مسکو بین حامد کرزی، رییس جمهوری اسلامس افغانستان و ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه آغاز گردیده بود.

وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان و وزیر انرژی حکومت فدراتیف روسیه ریاست مشترک کمیسیون یاد شده را به عهده دارند. کمیسیون توجه خاصی به تقویۀ روابط اقتصادی و تجارتی بین دوکشور، رفع موانعی که فرا راه متشبثین و تاجران قرار دارند و تعیین اولویت ها برای ارتباطات اقتصادی مبذول خواهد داشت. 

معلومات توضیحی:

  • جانب روسیه از توسعه و رونق 40 فیصد تجارت میان هردو کشور و رشد 2.5 فیصد صادرات افغانستان به روسیه  طی چهار ماه گذشته اظهار رضایت نموده گفتند: در این زمینه باید فعالیتهای بیشتر صورت گیرد و مشکلات عمده در زمینۀ سرمایه گزاری برداشته شوند. ایجاد کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی – تجارتی میان هر دو کشور آغاز خوبی برای پیشرفت کار خواهد بود. در زمینه کمیته های کاری این کمیسیون نقش مؤثرتری خواهند داشت و تطبیق پروژه ها مثال خوبی برای اجرای سایر پروژه ها خواهد بود.
  • این موافقت نامه با توجه به روابط دوستانۀ دوجانبه و ظرفيت همکاری ها بين طرفين و بمنظور تحرک بخشيدن توسعه گفتگو ها بين مقامات دولت های طرفين و  تشويق همکاری بيشتر دوجانبه و همچنان بمنظور مساعدت به تجارت و سرمايه گذاری های دوجانبه امضأ گردید.به اساس این موافقتنامه، طرفین یک کمیسیون مشترک مشترک روسيه– افغانستان را برای همکاری های تجارتی–اقتصادی ايجاد ميکنند.
  • مساعدت به موسسات و محافل تجارتی دولت های طرفين در توسعه و تنوع مناسبات تجارتی–اقتصادی دوجانبه، شناسايی و بر طرفی موانع و محدوديت ها در تجارت متقابل و حين تحقق همکاری های اقتصادی بين فدراسيون روسيه و جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور حمايت از منافع توليد کنندگان و تأمين کنندگان ملی، مساعدت به انکشاف تبادله اطلاعات بين طرفين مبنی بر مسايل همکاری های دوجانبه در عرصه تجارتی-اقتصادی، تحليل از اوضاع همکاری های دوجانبه تجارتی – اقتصادی بين فدراسيون روسيه و جمهوری اسلامی افغانستان، تشخيص جهات و طرق اين همکاری ها برای رفع مشکلات همکاری های مشترک، تعيين خطوط اولويت برای همکاری ها در عرصه های انرژی، تکنالوژی اطلاعاتی–مواصلاتی و ساير بخش ها، از جملۀ وظایف این کمیسیون مشترک به حساب میروند.
  • وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان و وزیر انرژی جمهوری فدراتیف روسیه، که روسای بخش های ملی کميسيون ميباشند، کميسيون را رهبری خواهند نمود. وزیر مالیۀ افغانستان از ایجاد سکرتریت برای پیشبرد امور و تصامیم کمیسیون در افغانستان یاد آوری نمود. وزیر مالیۀ افغانستان از نقش مرکز تجارتی افغانها در روسیه برای تسهیل اجرای برنامه های تجارتی میان هردو کشور نیز ذکر نمودند و گفتند که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از اجرای فعالیتهای این مرکز و نقش آن از مدت تأسین آن تا اکنون و در آینده حمایت مینماید.
  • در این نشست، از جانب افغانی، محترم عزیزالله کرزی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در روسیه، محترم عبدالبصیر حمیدی معاون مدیریت سوم وزارت امور خارجه، محترم محمد نادرشاه، رییس مرکز تجارتی افغانها، محترم محمد قاسم، اتشۀ تجارتی سفارت افغانستان در روسیه و محترم وحیدالله ویسی، مشاور ارشد وزیر مالیه نیز اشتراک داشتند.