محمد خالد "پاینده" معین مالی

محمد خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه در سال 1360 در ولایت کابل چشم به جهان گشود.

أیشان با داشتن تجربه کاری در بخش های اقتصادی، پالیسی عامه، مدیریت مالی، مؤثریت کمک ها، انکشاف نهاد ها و تحصیلات عالی مرتبط با وظیفه، نمونۀ از تعیینات موفق در حکومت افغانستان میباشد.

خالد پاینده تحصیلات عالی خویش را الی مقطع ماستری در رشته پالیسی و اقتصاد توسعه در سال 2009 از پوهنتون الینوی ایالات متحده امریکا بدست آورده و دارای سند ماستری دیگر در رشته مالی و بانکداری و سند لیسانس در رشته اداره و تجارت می باشد.

نامبرده کارش را در سال 2003 با وزارت احیا و انکشاف دهات شروع نمود، و در سال2004 در دفتر بانک جهانی در کابل به عنوان تحلیلگر پروژه صندوق وجهی بازسازی افغانستان آغاز بکار نمود. وی ازسال 2006 الی 2008 به عنوان متخصص امور اقتصادی در دفتر مرکزی بانک جهانی در کابل ایفا وظیفه نمود. در بانک جهانی روی راپورهای سالانه اقتصادی افغانستان، مودل های اقتصاد بزرگ، کاهش فقر و نظارت از پروژه صندوق وجهی بازسازی افغانستان کار نموده است.

خالد پاینده در سال 2010 به حیث مشاور پالیسی مالی در وزارت مالیه به کار آغاز نمود و سپس در سال 2011 به عنوان مشاور ارشد پالیسی های اقتصادی وزارت مالیه الی سال 2015 ادامه داد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، در سال 2015 خالد پاینده به عنوان رئیس عمومی ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ وزارت مالیه تعیین گردید. با توجه به نیاز جدی برای تحلیل سیاست های مالی و اقتصاد بزرگ و نیز تعیین هدف برای عواید دولت و ترتیب بودجه به اساس پالیسی های اقتصادی و انکشافی دولت، خالد پاینده توانست در وقت کم نه تنها این ریاست را تأسیس بلکه به یک ریاست محوری در وزارت مالیه مبدل سازد.  نقش آن ریاست امروزه در تعیین پالیسی های مالی و اقتصادی حکومت قابل لمس می باشد.

با تاسیس شورای عالی اقتصادی در اواخر سال 2015 تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهوری و وزرای سکتور های زیربنا و اقتصادی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد پالیسی های اقتصادی کلان کشور و نیز جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، مسؤولیت پیشبرد دارالانشای شورای عالی اقتصادی نیز از طرف مقام محترم وزارت مالیه به عهده خالد پاینده گذاشته شد. خالد پاینده توانست در وقت کم دارالانشای شورای عالی اقتصادی را به یک مرکز هماهنگ کننده فعال بین حکومت و سکتور خصوصی مبدل سازد و برنامه های اقتصادی حکومت را هماهنگ، به مشکلات سکتور خصوصی رسیدگی و یک سلسله پروژه های مهم زیربنایی را آماده بحث شورای عالی اقتصادی سازد. با پشتکار و تدبیر و در هماهنگی با سایر همکاران خویش، خالد پاینده که امور هماهنگی برنامه ریفورم اقتصادی حکومت با صندوق بین المللی پول را به عهده داشت، حکومت در سال 2016 توانست بعد از تکمیل موفقانه برنامه امتحانی ۹ ماهه، برنامه سه ساله تمدید تسهیلات اعتبار مالی صندوق بین المللی پول را بدست آورد که یک نوید خوب برای کشور های کمک کننده افغانستان در عرصه اصلاحات در سکتور اقتصادی و نیز مبارزه با فساد به شمار میرود.

خالد پاینده برنامه ریفورم امور مالی عامه را در وزارت مالیه رهبری مینماید که متمرکز بالای بلندبردن شفافیت در امور مالی عامه و ریفورم پروسه بودجه جهت استفاده بهتر از امکانات مالی و عرضه خدمات بهتر میباشد.

موصوف با داشتن تحصیلات مرتبط و تجربه کاری موفق در وزارت مالیه، و با توجه به وظایف قبلی اش به عنوان اقتصاددان در بانک جهانی، مشاور ارشد پالیسی های مالی و اقتصادی و  رئیس عمومی ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ در وزارت مالیه به عنوان یک کار آگاه عملگرا شناخته می شود. وی در ماه اسد سال 1396 به اساس پیشنهاد مقام وزارت مالیه و منظوری جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مالی وزارت مالیه تعیین گردید که از آن زمان تا حال به صفت معین مالی ایفای وظیفه می نماید.

خالد پاینده یکی از فارغان برنامۀ فولبرایت و از جمله بنیانگذاران انستیتوت کاردان- افغانستان، اولین انستیتوت تحصیلی خصوصی بوده که در حال حاضر یکی بزرگترین پوهنتون خصوصی در کشور به شمار می رود.