د مالیې وزارت

ماليې وزارت د بودجې د جوړولو، پلې كولو، د مالياتو راټولولو، د ټولو دولتي لګښتونو او تادياتو اداره كولو او د ګمركي چارو د برابرولو مسؤوليت په غاړه لري. هر دولت ته په كار دي چې د خپلو عوايدو او لګښتونو د حالت څخه خبر وي ترڅو د دقيقو معلوماتو په پايله كې خپل مالي امكانات تنظيم او د هر څه له پاره په اغيزمنه توګه تخصيص وټاكي.
يو دولت هغه وخت بريالى ګڼل كېږي چې د بودجې د كمبود مخنيوى وكړي. ددې موخې د ترلاسه كولو له پاره بايد د عوايدو او لګښتونو تناسب په پام كې ونيسي او داسۍ ګامونه پورته كړي چې د عوايدو راټولول زيات كړي، د بې ځايه لګښتونو مخه ونيسي او هر څه په سمه توګه اداره كړي.
د افغانستان د بودجې زياته برخه د نړيوالو مرستو څخه ترلاسه كېږي. د ماليې وزارت دنده لري چې افغانستان ته د نړيوالو مالي مرستو راتګ تنظيم او همغږي كړي او مرسته كوونكي په دې قانع كړي چې ډيرې پيسې د افغانستان د بودجې له لارې مصرف كړي.
د ماليې وزارت په تېرو څو كلونو كې په دې توانېدلى چې خپل فعاليتونه د نړيوالو اوصولو او معيارونو سره سم عياركړي او ددې موخې د ترلاسه كولو له پاره يې د وزارت په د ننه كې د بشري منابعو ځواك رامنځ ته كړى او د پاليسيو په رامنځ ته کیدو او تطبيق كې يې د پام وړ اصلاحات راوستي دي چې د مامورينو د كاري ظرفيت لوړولو او د دوى د ستونزو د حل كولو له پاره په پرلپسې توګه كار كوي او په دې لړ كې ډيرې لاس ته راوړنې هم لري.
د ماليې وزارت اصل هدف دادى چې ټولې مالي چارې د اقتصادي اصولو او قوانينو پر بنسټ تنظيم كړي ترڅو افغانستان اقتصادي ثبات، آمن او پر ځان بسنه ترلاسه كړي او ددې ډاډ وركړي چې عامه شتمني(بيت المال) په شفافه توګه او د حساب له مخې د خلكو د اړتياؤ د پوره كولو له پاره كارول كېږي.
په پاى كې نړيوالې ټولنې، مرسته كوونكو او بهرنيو پانګه والو ته ډاډ وركړي چې افغانستان يوه سالمه اقتصادي اداره لري او په ټولو مالي چارو كې هغوى ت اسانتياوې برابرولى شي.

لرلید:

یو مستحکم، با ثباته او د اقتصاد له درکه په پښو ولاړ افغانستان او د مالیې داسې وزارت چې حساب ورکوونکی وي او د خلکو اړتیاؤ ته ځواب وویل شي.

هدف:

د مالیې وزارت د افغانستان له مرکزي بانک سره په ګډه کار کوي چې د هېواد اقتصادي جوړښتونه په سمه توګه ورغاول شي. د مالیې وزارت دا مسؤولیت هم لري چې د مختلفو دندو په ترسره کولو سره د هېواد له پاره د ملي پراختیا مهم لومړیتوبونه په نخښه کړي.