د مالیې وزارت مسلکي ویب پاڼې

د مالیې وزارت مسلکي ویب پاڼې:

د مالیې وزارت اړونده ریاستونو، پروګرامونو او ادارو په اړه د لا زیاتو معلوماتو له پاره لاندې ویب پاڼې وګورﺉ.

  1. مالیې وزارت د پالیسۍ معینیت دفتر

  2. د عوایدو عمومي ریاست

  3. د خزاینو عمومي ریاست

  4. د بودجې عمومي ریاست

  5. د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت

  6. د پایلو له پاره د وړتیاؤ لوړولو پروګرام

  7.  د دولتي املاکو عمومي ریاست