داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د مالیې وزارت د ۱۳۹۵ کال لپاره د ضرورت وړ قرطاسیه
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ماليې وزارت په شرایطو برابر، ټولوغوښتونکو( داوطلبانو) ته بلنه ور کوي چې د د مالیې وزارت د ۱۳۹۵ کال لپاره د ضرورت وړ قرطاسیي برابرول MoF/95/NCB/022 په پرانستي داوطلبۍ پروسه کې ګډون و کړي، غوښتونکي ( داوطلبان) تر خبرتیا...
May 23, 2016 Jun 13, 2016
د مالیې وزارت د خیبر صالون د داخلی ښایست(دیکوریشن) او بنسټیزه رغونې چاری
د افغانستان اسلامي جمهوريت د ماليې وزارت په شرایطو برابر، ټولوغوښتونکو( داوطلبانو) ته بلنه ور کوي، چې د مالیې وزارت د خیبر صالون د داخلی ښایست(دیکوریشن) او بنسټیزه رغونې چاری) په پرانستي داوطلبۍ پروسه کې ګډون و کړي، غوښتونکي ( داوطلبان) تر خبرتیا...
May 18, 2016 Jun 07, 2016
د مالیې وزارت د ۱۳۹۵ کال لپاره د قرطاسیي برابرول
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ماليې وزارت په شرایطو برابر، ټولوغوښتونکو( داوطلبانو) ته بلنه ور کوي چې د مالیې وزارت د ۱۳۹۵ کال لپاره د قرطاسیي برابرول MOF/95/NCB/022 په پرانستي داوطلبۍ پروسه کې ګډون و کړي، غوښتونکي ( داوطلبان) تر خبرتیا وروسته د ۲۱...
Mar 15, 2016 Mar 30, 2016
د ګمرکونو عمومی ریاست د سکنرونو د چک او سرویس کول په دوه برخو(لاټونو
د افغانستان اسلامي جمهوريت د ماليې وزارت په شرایطو برابر، ټولوغوښتونکو( داوطلبانو) ته بلنه ور کوي، چې د ګمرکونو عمومی ریاست د سکنرونو د چک او سرویس کول په دوه برخو(لاټونو) کې (اول لاټ کابل او جلال اباد) او (دوهم لاټ کندهار، هرات، بلخ و...
Mar 07, 2016 Mar 27, 2016
د خوست ګمرک د احاطې دیوال د پاسه د اغزن سیم د ایښودلو له پاره قرارداد
دقرارداد د ورکړې اعلان د کټارې (سیم خاردار) د ایښودلو لپاره د خوست ګمرک د احاطې دیوال د پاسه د ګمرکي اصلاحاتو او سوداګریزو آسانتیاوو دوهمه پروژه د پروژو په چارو کی د ملګرو ملتونو دفتر د داوطلبۍ نمبر: SCRTFP/IDA/W/NCB/16 په اړه، د کټارې...
Mar 02, 2013 -
د ګمرکونو لوی ریاست لپاره د جنریټر تهیه او تدارکات
د ګمرکونو لوی ریاست د ګمرکي اصلاحاتو او سوداګریزو آسانتیاوو دوهمی پروژې د تمویل لپاره د نړیوال بانک څخه بودیجه تر لاسه کړیدی او ددې پروژې یوه برخه د قرارداد پر بنسټ د ګمرکونو لوی ریاست ته د توکو (جنریترونو) تهیه او تدارکات دی. د پروژو په چارو...
Jan 15, 2013 -
د اجراییوي ډشبورډ (DashboardExecutive) او (Management Alert System) لپاره د مشورې ورکړه
د افغانستان اسلامی جمهوریت د مالیی وزارت د نړیوال بانک څخه د ګمرکي اصلاحاتو او سوداګریزو آسانتیاوو دوهمې پروژې د تمویل لپاره بودیجه ترلاسه کړیدی. ددغې پروژې یوه برخه د اجراییوي ډشبورډ او د Management Alert Systemپهایجادولو کی د مشورتي خدمتونو چمتو...
Jan 15, 2013 -
د جلال اباد ګمرک د نښلوونکي سړک د جوړولو له پاره د قرارداد ورکړه
د نښلوونکی سړک جوړونه په جلال آباد ګمرک کې د ګمرکي اصلاحاتو او سوداګریزو آسانتیاوو دوهمه پروژه د پروژو په چارو کی د ملګرو ملتونو دفتر د داوطلبۍ نمبر: SCRTFP/IDA/W/NCB/14 په اړه، د نښلوونکی سړک جوړونه په جلال آباد ګمرک کې. د ګمرکي...
Dec 16, 2012 -
په آقینه ګمرک کې د لاریو پارکنګ د جوړولو له پاره د قرارداد ورکړه
د لاریو پارکنګ جوړونه په آقینه ګمرک کې د ګمرکي اصلاحاتو او سوداګریزو آسانتیاوو دوهمه پروژه د پروژو په چارو کی د ملګرو ملتونو دفتر د داوطلبۍ نمبر: SCRTFP/IDA/W/NCB/13 په اړه، د لاریو پارکنګ جوړونه په آقینه ګمرک کې. د ګمرکي اصلاحاتو...
Dec 16, 2012 -
د کندهار ګمرک د لاریو د پارکنګ جوړولو قرارداد
دلاریو پارکنګ جوړونه پهکندهارګمرک کې د ګمرکي اصلاحاتو او سوداګریزو آسانتیاوو دوهمه پروژه د پروژو په چارو کی د ملګرو ملتونو دفتر د داوطلبۍ نمبر: SCRTFP/IDA/W/NCB/11 په اړه، دلاریو پارکنګ جوړونه پهکندهار ګمرک کی. د ګمرکي اصلاحاتو او...
Dec 12, 2012 -
پاڼه 1 از 3