دیدگاه وزارت مالیه در رابطه به چگونگی ترتیب طرح بودجه ملی ۱۴۰۰

admin_mof
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۴

وزارت مالیه بودجه سال مالي ۱۴۰۰ را در راستاي حفظ اصلاحات در عرصه پلان گذاري مالي در مطابقت به معیارهای بین المللی، اولویت های انکشافی، اصل توازن، رشد اقتصادی پایدار و انکشاف ملی و بادرنظرداشت امکانات و محدوده مالی ترتیب نموده است.

حکومت افغانستان خود را متعهد به مدیریت شفاف، پاسخگو و موثر منابع از طریق بودجه ملی می داند، ترتیب بودجه ملی بادرنظرداشت امکانات و محدوده مالی سرمایه گذاری های جدید را به شکل بهتر و هدفمندتر مدیریت می نماید.

در بودجه ملی ۱۴۰۰ اولویت ها و بخش عظیم پروژه ها شامل مدیریت منابع آبی، معادن و پطرولیم، زیربنا سازی، اتصال منطقوی، عدلی و قضایی و توزیع تذکره الکترونیکی می باشد.

مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۷۳ میلیارد افغانی تخمین شده است. که از این میان بودجه عادی مبلغ ۳۱۱ میلیارد افغانی و بودجه انکشافی با رقم ۱۶۱ میلیارد افغانی را در بر می گیرد.

وزارت مالیه در مسوده دوم نظریات، پیشنهادات و ملاحظات اصلاحی نمایندگان مردم در ولسی جرگه را بادرنظرداشت قوانین نافذه ، امکانات و محدوده مالی مد نظر گرفته است. از جمله اصلاحات متذکره میتوان از مدیریت بودجه اداره امور/ واحد عملیاتی( کاهش بیشتر از ۵ میلیارد افغانی بودجه این اداره و انتقال آن به ادارات مربوطه) ، کاهش ۶۰۰ میلیون افغانی بودجه کود های ۹۱ و ۹۲، تغییرات در اصولنامه اجرای بودجه مانند مقید ساختن معیاد مشخص جهت طی مراحل سند بررسی وسط سال و ایزاد ماده اصولنامه در خصوص اجراآت ادارات که از سوی ولسی جرگه شورای ملی تصویب نگردیده است یاد آور شد.

در طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰ ضمن پروژه های در حال جریان وزارت مالیه ۱۹ پروژه جدید را بعد از مطالعات اقتصادی، ارزیابی تخنیکی و طی مراحل قانونی مد نظر گرفته است.

وزارت مالیه بخاطر توازن ولایتی به تعداد ۴۲۷ پروژه به هزینه ۳ میلیارد افغانی را در طرح بودجه ملی۱۴۰۰ سال مالی شامل ساخته است، تقسیمات سقف بودجه ولایتی به اساس عوامل مهم جهت تمویل پروژه های طرح شده در مجالس مشورتی که شامل سهم ثابت به هر ولایت، اندازه نفوس و درجه بندی ولایات از جنبه فقر می باشد، صورت گرفته است. هم چنان این پروژه ها بعد از سفر تیم تخنیکی وزارت مالیه به تمام ولایات کشور که در آن با مردم، متنفذین، علما و جوانان از نزدیک نشست مشورتی صورت گرفته و ایشان نیازمندی ها و اولویت های انکشافی شانرا با وزارت مالیه شریک نموده اند، مد نظر گرفته شده است. باید یاد آور گردید که پروسه متذکره را جامعه مدنی از نزدیک نظارت نموده است.

در ضمن باید یاد آور شد که به تعداد ۱۴۵۰ پروژه وزارت احیاء و انکشاف دهات و به تعداد ۵۳۲ پروژه وزارت شهرسازی و اراضی شامل مسوده بودجه ملی می باشد به سطح کشور تطبیق خواهد شد.

همچنان به تعهداد ۱۵۰ میلیون افغانی برای کوچی ها در نظر گرفته شده است که جلسات آن بعداً برگزار خواهد گردید. در طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ تمام معاشات کارکنان خدمات ملکی به اساس قانون خدمات ملکی و قانون معاشات مقامات عالی رتبه که از طرف پارلمان کشور تصویب گردیده و نافذ می باشد، اجرا خواهد شد.

یکی از اصلاحات دیگر در طرح بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، ترتیب و تصویب مقرره استفاده از کود های ۹۱ و ۹۲ میباشد. به همین ترتیب کاهش کودهای متفرقه و احتیاطی از ۳۴ کود در سال مالی ۱۳۹۹ به ۱۵ کود در سال مالی ۱۴۰۰ می باشد، علاوه بر آن در میزان بودجه کودهای متذکره کاهش قابل ملاحظه به میان آمده است در سال گذشته بودجه کودهای احتیاطی و متفرقه ۲۷ میلیارد افغانی بود که اکنون به ۱۸ میلیارد افغانی تقلیل یافته است.

در اخیر درخواست رهبری وزارت مالیه از نمایندگان مردم در ولسی جرگه این است تا بخاطر تطبیق بهتر پروژه های انکشافی در وقت و زمان معین آن و تنظیم امور عملیاتی دولت، هرچه زودتر طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ را تصویب نمایند. هر روزی که تصویب بودجه ملی به تاخیر مواجه شود تاثیرات ناگواری را در بخش تطبیق پروژه انکشافی و رشد اقتصادی خواهد گذاشت.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۰:۲۳
Background image

معین اداری وزارت مالیه با مسئولین شرکت افغان گاز دیدار نمود

جلسه تحت ریاست محترم عالم شاه ابراهیمی، معین اداری وزارت مالیه مورخ ۱۳ حوت ۱۳۹۹ با اشتراک مسئولین وزارت محترم معادن و پترولیم، واحد تسهیل سرمایه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۹:۳۴
Background image

سرپرست وزارت مالیه گزارش کاری ریاست عمومی خزینه تقاعد را استماع و هدایات لازم جهت تطبیق اصلاحات صادر نمود

محترم محمد خالد پاینده در حضورداشت معین مالی وزارت مالیه گزارش کاری ریاست عمومی خزینه تقاعد را استماع نمود. محمد عمر درانی رئیس عمومی خزینه تقاعد گزارش

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۸:۴۹
Background image

برگزاری جلسه هیات رهبری شرکای بین المللی افغانستان

(Heads of Donor Agencies Meeting) مورخ ۱۲ حوت ۱۳۹۹ به ریاست محترم نذیر کبیری، معین پالیسی وزارت مالیه از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار گردید.

بازگشت به صفحه خبر