اعلان فسخ مراحل تدارکاتی پروژه طبخ غذای چاشت برای کارمندان وزارت مالیه

admin_mof
اطلاعیه

نامه فسخ مراحل تدارکات

از:  وزارت مالیه
آدرس:    پشتونستان واټ - کابل افغانستان
به: تمام داوطلبان
آدرس:


این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی پروژه طبخ غذای چاشت برای کارمندان وزارت مالیه، به دلیل نبود امکانات بودجه فسخ گردیده است. از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می نماییم. امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

Latest announcements

Tue, Sep 03 2019 11:32 AM
Background image

Announcement

  According to the provision of article 33 of Tax Administration Law, all accountants and consultants who provide tax consultancy services, documents preparation, accounting and other . . .

Back to announcements