اطلاع رسونې میکانیزم

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې مالیې وزارت د دې قانون له انفاذ سره سم د اطلاع رسونې مرجع او د دې مرجع لپاره مسؤل کس اطلاعاتو ته د لاسرسي حق څخه د څارنې محترم کمېسیون ته معرفي کړ، د هیواد وکړي چې له مالیې وزارت او نورو اړوندو څانګو څخه د معلوماتو تر لاسه کولو غوښتني وي کولی شي زموږ د اطلاع رسونې برخې ته مراجعه وکړي او د اړتیا وړ اطلاعات په خپل سره تر لاسه کړي.

همداشان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پنځلسمې مادې له محتویاتو سره سم مالیې وزارت د متقاضیانو د اړتیا وړ معلومات په خپلو ټولنیزو رسونو کې خپاره کړي.

هغه متقاضیان چې له مالیې وزارت څخه د معلوماتو غوښتونکي وي کولی شي د لاندې شمېرو او ایمیل ادرسونو له لارې غوښتنه وکړي او یا هم مالیي وزارت ته تشریف راوړي.

 

شمروزخان مسجدي د مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس

شمېره : 0797332334

Email: shamroz.masjidi@mof.gov.af

فرید نوښت د مطبوعاتو امر او د اطلاع رسونې مرجعې مسؤل

 Email: mfarid.nawakht@mof.gove.af

شمېره : 0778094500

د دفتر رسمي ایمیل ادرس او شمېره

 Email:tamas@mof.gov.af

 0202924290/0202924440

د اطلاعاتو غوښتنې فورمه

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون

د اطلاع رسونې د څرنګوالي لارښود