ترمیم یک پایه سیستم ضد حریق مدیریت عمومی مخزن آمریت ارشیف

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

MOF/1401/G-72شماره داوطلبی:

وزارت مالیه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم یک پایه سیستم ضد حریق مدیریت عمومی مخزن آمریت ارشیف ، اشتراک نموده و  شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک در مشاوریت تدارکات وزارت مالیه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 7 ثور 1401 به ریاست تدارکات وزارت مالیه واقع ناحیه 2 پشتونستان وات ا رایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 27/حمل/1401 در زمان 10:00 قبل از ظهر، در منزل دوم تعمیر معینیت اداری، آمریت تدارکات ریاست تدارکات وزارت مالیه دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ 35000 سی و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ  7 ثور 1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات تدویر می گردد

More tenders

Wed, Jul 14 2021 11:24 AM
Background image

Procurement of Software License and Storage for AFMIS AF-MOF-PAISA-242313-GO-RFB

The Ministry of Finance now invites sealed Bids from eligible Bidders for “Procurement of Software

Mon, Jun 07 2021 9:49 AM
Background image

Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

The Ministry of Finance has recently exercised a tender for “Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

Back to tenders