تدارک 20 عراده موتر سایکل 125 سی سی برای ریاست مالیه دهنده گان کوچک

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

موتر سایکل 125 سی سی برای ریاست مالیه دهنده گان کوچک

) دارای نمبر تشخیصیه MOF/1401/G-078 که به روش داوطلبی باز داخلی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان پشتو و دری ذریعهء فلش میموری از آدرس ذیل  مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند.

جلسه قبل از آفرگشایی: تاریخ 25/ سرطان /1401 ساعت 10:00 قبل از ظهرمیباشد.

تاریخ مشخص آفرگشایی: تاریخ 03/ اسد/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

تضمین آفر : به مبلغ 40,000 (چهل هزار) افغانی میباشد.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان ریاست تدارکات،مشاوریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: 0202924046

Announcements More

Mon, Sep 18 2023 3:47 PM
Background image

Notice of General Directorate of Customs of MoF

Based on the proposal of the General Directorate of Customs of MoF and issuing order (۱۰۷۵/۱۴۴۵-۲-۲۶) of the

Sat, Sep 16 2023 12:33 PM
Background image

Notice Regarding General Directorate of Customs

The GD of Customs of MoF informs all those commercial corporations that have not yet introduced their

More tenders

Wed, May 17 2023 3:59 PM
Background image

Afg- Chin Oil and Gas Ltd Announcements for Tender no: 006/SC/ 23

Petroleum Afghanistan for the execution of Exploration and Production Sharing Contract (EPEC) signed on Jan 2023 at

Tue, Mar 07 2023 1:40 PM
Background image

Notice for SBD Amendment1 & Minutes of Pre Bid Meeting

The National Procurement Directorate (NPD) of the General Directorate of Administrative Office on behalf of the Ministry of

Thu, Feb 09 2023 10:30 AM
Background image

Invitation For Bids (IFB) ICB

A complete set of Bidding Documents in English may be obtained by interested bidders free of cost by downloading from AOP website https://aop.gov.af/dr/access_to_information . . .

Back to tenders