اعلان بست های خالی شرکت دولتی افغان طیور

admin_mof
اطلاعیه

شرکت دولتی افغان طیور به منظور استخدام کادرهای شایسته و متجرب برخی بست های خویش را به اعلان گذاشته است. افراد و اشخاصی که واجد شرایط باشند می توانند، در این پروسه اشتراک نمایند.

مدیر عمومی تجارتی، بست 3 دارای معاش ماهوار مبلغ 16000 افغانی بوده، درجه تحصیلی لیسانس ویا ماستر، دارای تجربه کاری 5 الی 6 سال در بخش تجارت باشد.

مدیر مارکتنگ، بست 4 دارای معاش ماهوار مبلغ 14000 افغانی بوده، درجه تحصیلی لیسانس ویا ماستر، دارای تجربه کاری 3 الی 4 سال در بخش تجارت باشد.

کارمند باالمقطع متخصص در بخش Business developer دارای معاش ماهوار مبلغ 30000 افغانی بوده، درجه تحصیلی لیسانس ویا ماستر در بخش مربوطه دارای جواز آیسا بوده با بازار آشنایی داشته باشد غرضه و تقاضا را بداند، پروپوزل نویس باشد.

 سرک میدان هوائی، خواجه رواش عقب گمرک کابل

Contact No : +93700293950 ,+93798777738

E-mail: Afghan_poultry_company@yahoo.com

Latest announcements

Tue, Sep 03 2019 11:32 AM
Background image

Announcement

  According to the provision of article 33 of Tax Administration Law, all accountants and consultants who provide tax consultancy services, documents preparation, accounting and other . . .

Back to announcements