د اسلامي امارت له بیا حاکمیت څخه مخکي پر دولتي ادارو د پاته طلباتو، تضمیناتو او تأمیناتو ورکړه پیلېږي!

admin_mof
عکس

وروستي اعلانونه

Back to announcements