مالیې وزارت خپل اړوند سهم لرونکي بانکونو کي د نظار پلاوي له بستونو څخه ازموینه واخیسته

admin_mof
Wed, Jun 29 2022 11:11 AM
خبر

وزارت مالیه امتحان  بست های هیئت نظار در بانک های سهامدار این وزارت را در ریاست بودجه این وزارت اخذ نمود که از 12 تن اشتراک کنندگان 4 آن کامیاب گردیدند.

کامیاب شدگان به د افغانستان بانک راجع شده و بانک متذکره بعد از طی مراحل پروسه های داخلی شان و گرفتن  انترویو، این اشخاص را به بانک های سهامدار وزارت مالیه جهت آغاز کار شان معرفی می کند. افراد کامیاب شده دارای تحصیلات عالی به سویه ماستری و دوکترا و تجربه کاری بیشتر از ۵ سال می باشند.

خبر

 قابل یاد آوریست که وزارت مالیه متعهد به شایسته سالاری بوده تلاش می نماید افراد متعهد و صادق را در ادارات مربوطه این وزارت استخدام و اصل شفافیت را تأمین نماید.