اعلان داوطلبی شرکت دولتی مسافر بری ملی بس

admin_mof
خبر

Publish Date

Closing Date

 به منظور استفاده موثر و جلوگیری از کسر عواید کرایه جایدادهای شرکت دولتی ملی بس درنظر دارد تعداد از دکاکین سمت شرق ملکیت خویش را واقع زنده بانان که قرارداد شان نسبت عدم ایفای تعهد مستاجرین به اساس فیصله جلسه تاریخ 21/9/1400 و تاریخ 27/11/1400 هئیت مدیره در مطابقت به ماده 41 قانون تدارکات مورد فسخ قرار گرفته است. از طریق داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه بدهد شرکت ها و متشبثین کوچک داخلی که مطابق فصل سوم ماده شانزده هم قانون تدارکات واجد شرایط باشند درخواستی های شانرا ضم فوتوکاپی تذکره تابعیت و جواز مربوط از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم تقویمی به مدیریت عمومی قرارداد جایدادهای شرکت دولتی ملی بس تسلیم داده شرطنامه را ملاحظه میتوانند. تضمین طبق قانون نقداً اخذ می گردد.

More tenders

Wed, Jul 14 2021 11:24 AM
Background image

Procurement of Software License and Storage for AFMIS AF-MOF-PAISA-242313-GO-RFB

The Ministry of Finance now invites sealed Bids from eligible Bidders for “Procurement of Software

Mon, Jun 07 2021 9:49 AM
Background image

Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

The Ministry of Finance has recently exercised a tender for “Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

Back to tenders