اعلان داوطلبی شرکت دولتی مسافر بری ملی بس

admin_mof
خبر

Publish Date

Closing Date

 به منظور استفاده موثر و جلوگیری از کسر عواید کرایه جایدادهای شرکت دولتی ملی بس درنظر دارد تعداد از دکاکین سمت شرق ملکیت خویش را واقع زنده بانان که قرارداد شان نسبت عدم ایفای تعهد مستاجرین به اساس فیصله جلسه تاریخ 21/9/1400 و تاریخ 27/11/1400 هئیت مدیره در مطابقت به ماده 41 قانون تدارکات مورد فسخ قرار گرفته است. از طریق داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه بدهد شرکت ها و متشبثین کوچک داخلی که مطابق فصل سوم ماده شانزده هم قانون تدارکات واجد شرایط باشند درخواستی های شانرا ضم فوتوکاپی تذکره تابعیت و جواز مربوط از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم تقویمی به مدیریت عمومی قرارداد جایدادهای شرکت دولتی ملی بس تسلیم داده شرطنامه را ملاحظه میتوانند. تضمین طبق قانون نقداً اخذ می گردد.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۵:۳۶
Background image

به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت