بورد حل منازعات مالیاتی

بورد حل منازعات مالیاتی به تاسی از حکم ماده ۵۵ قانون ادارۀ امور مالیات منتشره جریدۀ رسمی شماره ۱۱۹۸ مؤرخ ۲۷/۸/۱۳۹۴، به منظور رسیدگی به اعتراضات مالیه دهندگان محترم در چوکات وزارت مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده و این بورد از لحاظ  تصمیم گیری مستقل و بی طرف بوده که متشکل از پنج عضو متخصص و دارالانشاء می باشد.

هدف

تأمین عدالت مالیاتی، کسب رضایت مالیه ده و بلند بردن سطح اطاعت پذیری در پرداخت مالیات.

چارت تشکیلاتی

این بورد متشکل از پنج عضو (یک رئیس و چهار عضو) و دارالانشاء می باشد که هر یک از اعضای بورد در بخش های ذیل دارای تخصص می باشند:

۱) عضو بورد در امور اقتصادی ۲) عضو بورد در امور مالیاتی ۳) عضو بورد در امور سکتور خصوصی ۳) عضو بورد در امور حقوقی ۵) عضو بورد در امور محاسبه.

رئیس بورد حل منازعات مالیاتی از میان اعضای بورد از طرف رئیس جمهور تعیین می گردد، دورۀ کار اعضای بورد پنج سال بوده و درصورت واجد شرایط بودن برای دوره های بعدی تمدید شده می تواند.

دارالانشای بورد تحت نظارت رئیس بورد ایجاد گردیده که مسئولیت امور اداری بورد را به عهده دارد.

صلاحیت ها و وظایف

بورد در مورد سنجش مالیه و سایر تصامیم مالیاتی دارای صلاحیت های ذیل می باشد:

  • تائید، رد یا تعدیل سنجش مالیه و یا هر نوع  تصمیم مالیاتی مندرج بند (۷) فقره (۱) ماده سوم قانون اداره امور مالیات؛
  • لغو تصمیم مالیاتی و اخذ تصمیم جدید؛
  • لغو تصمیم مالیاتی و ارجاع  آن به اداره مالیات به منظور غور مجدد در مطابقت به هدایت و پیشنهاد بورد؛
  • صدور حکم پرداخت هر نوع مبلغ سنجش شده قابل پرداخت تادیه نشده است؛
  • ارجاع موضوع به اداره مالیاتی به منظور تعیین مالیه در مطابقت با تصمیم بورد حل منازعات مالیاتی؛ و
  • صدور سایر احکام که در راستای حل درخواست تجدید نظر لازم باشد.

بورد دارای وظایف ذیل می باشد:

  • صدور تصمیم طور کتبی بعد از تکمیل جلسه به اسرع وقت.
  • ابلاغ تصمیم  در خلال هفت روز بعد از صدور،  به طرفین.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۶:۴۵
Background image

وزارت مالیه آمریت مستقل سمع شکایات را ایجاد نمود

به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در امور و رسیدگی به موقع و درست به مشکلات و شکایات مراجعین، تجار و کارمندان و جلوگیری از هر گونه امور غیراصولی

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان