بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۸:۱
Background image

کارشناس ارشد تحلیل احصائیه بست ۳

فراهم آوری معلومات، تحقیق و مطالعه در مورد تحولات اقتصاد بزرگ و ملی به سطح کشور به منظور بهبود هرچه بیشتر در پالیسی سازی و

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۷:۵۸
Background image

کارشناس ارشد تحلیل و پیش بینی خطرات مالی (مشارکت عامه و خصوصی) بست ۳

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد، پالیسی عامه، اداره تجارت، اداره عامه، مالیات و سایر رشته های

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱ - ۱۵:۳۶
Background image

به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای تجار گمرک محصولی پکتیا به گمرک سرحدی دندپتان منتقل گردید

ریاست عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت برای تجار در گمرکات کشور، این بار گمرک محصولی پکتیا را که در گردیز مرکز این ولایت قرار داشت

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۸:۱
Background image

کارشناس ارشد تحلیل احصائیه بست ۳

فراهم آوری معلومات، تحقیق و مطالعه در مورد تحولات اقتصاد بزرگ و ملی به سطح کشور به منظور بهبود هرچه بیشتر در پالیسی سازی و

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۷:۵۸
Background image

کارشناس ارشد تحلیل و پیش بینی خطرات مالی (مشارکت عامه و خصوصی) بست ۳

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد، پالیسی عامه، اداره تجارت، اداره عامه، مالیات و سایر رشته های

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۷:۵۳
Background image

کارشناس ارشد تحلیل و پیش بینی خطرات مالی (مشارکت عامه و خصوصی) بست ۳

تجزیه، تحلیل و پیش بینی خطرات مالی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی، ارائه راه حل ها و ترتیب راپورهای آن به هدف ثبات مالی.

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲۶

کارشناس ثبت و رفع نواقص دوسیه ها بست 4

هدف وظیفه:کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهنده گان، تامین هماهنگی و ارتباطات با بخش های مرتبط جهت دست یابی به اهداف