بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۰:۳۶
Background image

مدیر عمومی اجرائیه بست 4

هدف وظیفه  : اجراات تمام امور اداری،تامین ارتباط و هماهنگی ، تصنیف و تکثیر مراسلات و مکاتبات بخش ریاست عمومی مالی و اداری

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه به پلان ریاست عمومی جهت دستیابی به اهداف پلان شده  .
 2. حصول اطمینان از تکثیرو تصنیف مراسلات و مکاتبات وارسال آن به مراجع مربوطه غرض اجراات به موقع
 3. مطالعه ، تحلیل و رجعت دهی مکاتیب وارده به مرجع مربوطه بعد از هدایت مقام . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ - ۱۰:۲
Background image

مدیریت عمومی حواله جات بست 4

هدف وظیفه :- سنجش و اجرای تمام حواله های طور تحویلی پیش پرداختو کنترول حواله های مصارفاتی و محسوبی در مطابقت باقانون مالیات بر عایدات  .

مکلفیت ها ومسولیت های وظیفوی :

  1. کنترول . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

............................................ . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.    

.............................................................................................. . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۰:۳۶

مدیر عمومی اجرائیه بست 4

هدف وظیفه  : اجراات تمام امور اداری،تامین ارتباط و هماهنگی ، تصنیف و تکثیر مراسلات و مکاتبات بخش ریاست عمومی مالی و اداری

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه به پلان . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ - ۱۰:۲

مدیریت عمومی حواله جات بست 4

هدف وظیفه :- سنجش و اجرای تمام حواله های طور تحویلی پیش پرداختو کنترول حواله های مصارفاتی و محسوبی در مطابقت باقانون مالیات بر عایدات  .

مکلفیت ها ومسولیت های وظیفوی :

  1. کنترول . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۱۲

کارشناس سمع شکایات بست 4

هدف وظیفه :حصول اطمینان ازطی مراحل اسناداعتراض کننده گان مالیه دهنده مطابق احکام قانون وپالیسی های اداره جهت ارسال ویااعلان نتایج کمیته بررس یشکایات به اساس یک چارچوب زمانی جه ترسیده گی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۱۰

مدیرعمومی تطبیق قانون وحصول مالیات گروپ اول بست 4

هدف وظیفه  : نظارت از تحصیل مالیات, رفع تعذیرات وضع شده بالای مالیه دهنده گان به وقت وزمان معین جهت اطاعت پذیری وتطبق بهتر قانون مالیات برعایدات.

شرح وظایف:

 1. طرح پلان هفته وار . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۸

مدیرعمومی تنظیم و مراقبت سیستم سکتاس بست 4

هدف وظیفه            : حصول اطمینان ازدرست وعیاربودن پارامیترهای تنظیمات سیستم  درمطابقت به قوانین مالیات و مقررات کاری .

 

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری یومیه، ماهوار، ربعوار و . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۶

کارشناس اداره و مراقبت دیتابیس بست 4

هدف وظیفه: نظارت و مراقبت از سخت افزار سیگتاس وانکشاف بموقع نرم افزار سیگتاس مطابق نیازمندی های عملیاتی ریاست عمومی عواید.

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان هفته وار ربعواروسالانه مطابق به پلان . . .