بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
Background image

عضو بورد حل منازعات مالیاتی- امور مالیه بست 2

هدف وظیفه:رسیدگی به منازعات مالیاتی در مطابقت به اسناد تقنینی جهت حل و فصل اعتراضات مالیه دهنده گان.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۱:۴۴
Background image

مدير عمومی گمرک بست 4 پکتیکا

هدف وظیفه:نظارتو کنترول از تصفیه اموال وارداتی، صادراتی و ترانزیتی در گمرک محصولی و سرحدی.

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۹:۱۸
Background image

مدیر عمومی مالکیت فکری بست 4

هدف وظیفه :تطبیق طرزالعمل ها و اجرای موارد مربوطه به حقوق مالکیت فکری درگمرکات .

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  1. مطالبه معلومات از وزارت عدلیه در مورد اموال توقیف ‌شده‌ . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۸:۴۳
Background image

مدیرعمومی لابراتوار بست 4 ( ولایت خوست)

هدف وظیفه :  پیشبرد امور لابراتوار اموال واجناس شامل پروسه گمرکی مطابق قانون وطرزالعمل های مربوطه.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۸:۴
Background image

مدیرعمومی تعرفه و قیمت گذاری بست 4 (ولایت ننگرهار)

هدف وظیفه:نظارت ازتعين وتحليل تعرفه وقيمت گذاري اجناس وارداتي وصادراتی.

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۴:۳۸

عضو بورد حل منازعات مالیاتی- امور مالیه بست 2

هدف وظیفه:رسیدگی به منازعات مالیاتی در مطابقت به اسناد تقنینی جهت حل و فصل اعتراضات مالیه دهنده گان.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۱:۴۴

مدير عمومی گمرک بست 4 پکتیکا

هدف وظیفه:نظارتو کنترول از تصفیه اموال وارداتی، صادراتی و ترانزیتی در گمرک محصولی و سرحدی.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۹:۵۴

مدیر بررسی بست 5 تعداد بست 2 (ننگرهار)

هدف وظیفه: تصدیقاز صحت بودن اسناد حمایوی و سایر فورم های گمرکی اموال.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۹:۴۷

مدير ترانزیت بست 5 (ننگرهار)

هدف وظیفه:نظارت و پیگیری از وضعیت اسناد ترانزیتی (T1،T2 و TIR) مطابق به اسناد تقنینی نافذه گمرکی.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۹:۴۳

مدیر تصنیف و تعرفه بست 5 (خوست)

هدف وظیفه:تصنیف و تحليل موضوعات تعرفوی وتجارتی اقلام گمرکی.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۹:۳۷

مدیر تشریح اموال بست 5 (ننگرهار)

هدف وظیفه: تشریح و معاینه دقیق اموال وارداتی و صادراتیو مطابقت دادن اموال با اظهارنامه و اسناد حمایوی.