منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۲:۱
Background image

(مدیریت عمومی عواید غیرمالیاتی بست 4 ( ولایت غزنی

ایجادمیکانیزم ومیتودها جهت انجام تحقیق درمورد توسعه وتشخیص عواید غیرمالیاتی, هماهنگی با ریاست پلان عواید جهت شریک ساختن معلومات واحصاییه های عوایدی غیر مالیاتی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۵۰
Background image

آمرمالی بست 3 (ولایت غزنی

هدف وظیفه : کنترول و نظارت از تماماً اجراات امور مالی و حسابی مستوفیت در چوکات قوانین , مقررات مالی و حسابی دولت . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۲:۱

(مدیریت عمومی عواید غیرمالیاتی بست 4 ( ولایت غزنی

ایجادمیکانیزم ومیتودها جهت انجام تحقیق درمورد توسعه وتشخیص عواید غیرمالیاتی, هماهنگی با ریاست پلان عواید جهت شریک ساختن معلومات واحصاییه های عوایدی غیر مالیاتی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۵۰

آمرمالی بست 3 (ولایت غزنی

هدف وظیفه : کنترول و نظارت از تماماً اجراات امور مالی و حسابی مستوفیت در چوکات قوانین , مقررات مالی و حسابی دولت . . .