بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۲:۲۳
Background image

ثبت نام برای امتحان هشتمین دوره محاسبین مالیاتی

ریاست خدمات حقوقی و پالیسی ریاست عمومی عواید در نظر دارد، تا جهت ثبت نام در امتحان هشتمین دوره محاسبین مالیاتی از تاریخ (08/11/1402 الی 08/12/1402) پروسه ثبت نام انجام دهد. بنا براین افرادی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند در زما تعیین شده به شکل (آنلاین) ثبت نام نمایند.
•    حد اقل در بخش های اقتصاد، محاسبه (ACCA،CPA) اداره عامه و پالیسی، حقوق، اداره و تجارت، طبق اسناد دارای تحصیلات عالی به . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۹ - ۱۵:۲۶
Background image

آمر کنترول اجرای بودجه ملی

معلومات کلی پست

شماره پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر کنترول اجرای بودجه ملی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت مالیه

. . .

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۲:۲۳
Background image

ثبت نام برای امتحان هشتمین دوره محاسبین مالیاتی

ریاست خدمات حقوقی و پالیسی ریاست عمومی عواید در نظر دارد، تا جهت ثبت نام در امتحان هشتمین دوره محاسبین مالیاتی از تاریخ (08/11/1402 الی 08/12/1402) پروسه ثبت نام انجام دهد. بنا براین . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۹ - ۱۵:۲۶
Background image

آمر کنترول اجرای بودجه ملی

معلومات کلی پست

شماره پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر کنترول اجرای بودجه ملی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت مالیه

. . .
شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۱۴:۲۰
Background image

095-برقی

.......................

 

ریاست عمومی خزینه تقاعد برای نخست قبل از سال ۱۳۲۲ هجری شمسی به ابتکار و پیشنهاد محمد مرید خان وزیر مخابرات آن وقت به منظور عرضه خدمات به متقاعدین در تشکیل وزارت مالیه ایجاد شد، و . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲۶

کارشناس ثبت و رفع نواقص دوسیه ها بست 4

هدف وظیفه:کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهنده گان، تامین هماهنگی و ارتباطات با بخش های مرتبط جهت دست یابی به اهداف