بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۳۴
Background image

آمر استخدام بست 3

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور اعلانات بست های خالی، جمع آوری فورم کاندیدان، ترتیب لست کاندیدان درخواست دهنده، ترتیب لست کاندیدان واجد شرایط، معرفی آنان به مراکز امتحان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۹
Background image

کارشناس دیتابیس منابع بشری (HRMIS) بست 4

هدف وظیفه:ثبت و تنظیم دوسیه های سوانح و درج در بانک معلوماتی غرض داشتن احصائیه دقیق کارکنان وزارت.

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۳۴
Background image

آمر استخدام بست 3

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور اعلانات بست های خالی، جمع آوری فورم کاندیدان، ترتیب لست کاندیدان درخواست دهنده، ترتیب لست کاندیدان واجد شرایط، معرفی آنان به مراکز امتحان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۹
Background image

کارشناس دیتابیس منابع بشری (HRMIS) بست 4

هدف وظیفه:ثبت و تنظیم دوسیه های سوانح و درج در بانک معلوماتی غرض داشتن احصائیه دقیق کارکنان وزارت.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۶
Background image

مدیرعمومی تدقیق و توزیع اسناد استخدام بست 4

هدف وظیفه:پیشبرد امور تدقیق و توزیع اسناد پروسه استخدام وتکمیل نمودن اسناد کاندیدان.   

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۹ - ۹:۳۲

مدیرعمومی لابراتوار بست 4 ولایت فراه

هدف وظیفه :  پیشبرد امور لابراتوار اموال واجناس شامل پروسه گمرکی مطابق قانون وطرزالعمل های مربوطه.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۲۷

مدیرتصنیف تعرفه بست 5 تعداد بست 6 ولایات (نیمروز، کندهار، هرات، ننگرهار، بلخ، خوست)

هدف وظیفه:تصنیف و تحليل موضوعات تعرفوی وتجارتی اقلام گمرکی.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۲۵

مدیرتحلیل تعرفه بست 5 تعداد بست 2 ولایات (کندهار، خوست)

هدف وظیفه :تحليلموضوعات تعرفوی وتجارتيگمرکی.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۱۵

مدیر عمومی سیستم اطلاعاتی بست 4 تعداد بست 3 ولایات (کابل، فاریاب، فراه)

هدف وظیفه: تنظیم و پیشبرد امور مربوط به سیستمهای رادیویی و تكنالوژی معلوماتي.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۱۱

مدیرتعرفه وتعین ارزش بست 5 تعداد بست 1 ولایت هرات

طی مراحل اسناد گمرکی وتعين قيمت هاي اموال  واجناس وارداتي وصادراتي.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۴

مدیرلابراتوار بست 5 تعداد بست 1 ولایت فراه

تطبیق عملیه تحلیل و تجزیه علمی انواع مختلف رخت باب، مفروشات، ملبوسات، مواد کیمیاوی وساير اقلام وارداتی و صادراتي غرض تعین نوعیت،مدل و محصول گمركی.