بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ - ۱۵:۳۱
Background image

عنوان بست : کارمند تعیین و تثبیت عواید

عنوان بست : کارمند تعیین و تثبیت عواید

د عوايدو لوی ریاست

د ماليې وزارت د عوایدو لوی ریاست د عوایدو د پالیسیو د مدیریت، تحلیل او ارزونې، ادارو ته د تخنیکي اسانتیاؤ د چمتو کولو، د مرحلو د پر مخ وړل کېدونکيو چارو د اسانولو، د عامه او خصوصي مشارکت پراخولو او نورو دندو د ترسره کولو په موخه د مالیې وزارت په چوکاټ کې فعاليت کوي.

د افغانستان حکومت په پام کې لري چې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۸:۵۳
Background image

مدیر عمومی مراقبت سیار بست 4

  • شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
  • Recruitment@mof.gov.af
  • فورم . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ - ۱۵:۳۱
Background image

عنوان بست : کارمند تعیین و تثبیت عواید

عنوان بست : کارمند تعیین و تثبیت عواید

د عوايدو لوی ریاست

د ماليې وزارت د عوایدو لوی ریاست د عوایدو د پالیسیو د مدیریت، تحلیل او ارزونې، ادارو ته د تخنیکي اسانتیاؤ د چمتو کولو، د . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۸:۵۳
Background image

مدیر عمومی مراقبت سیار بست 4

  • شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
  • Recruitment@mof.gov.af
  • فورم . . .
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۸:۴۷
Background image

مدیر قیمت گذاری بست 5

  • شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
  • Recruitment@mof.gov.af
  • فورم . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲۶

کارشناس ثبت و رفع نواقص دوسیه ها بست 4

هدف وظیفه:کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهنده گان، تامین هماهنگی و ارتباطات با بخش های مرتبط جهت دست یابی به اهداف