کارموندنه All vacancies

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۹:۴۷
Background image

د تجارتی عمومی مدیر دندی او مسؤلیتونه

دافغان طیور دولتی شرکت د معتبر جواز درلودو په پام کی نیولو سره دچرگانو او مالداری په برخه کی د 1362 کال راهیسی

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۹:۴۳
Background image

Business developer

دافغان طیور دولتی شرکت د معتبر جواز درلودو په پام کی نیولو سره دچرگانو او مالداری په برخه کی د 1362 کال

OpenShow all

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۹:۴۷
Background image

د تجارتی عمومی مدیر دندی او مسؤلیتونه

دافغان طیور دولتی شرکت د معتبر جواز درلودو په پام کی نیولو سره دچرگانو او مالداری په برخه کی د 1362 کال راهیسی

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۹:۴۳
Background image

Business developer

دافغان طیور دولتی شرکت د معتبر جواز درلودو په پام کی نیولو سره دچرگانو او مالداری په برخه کی د 1362 کال

ClosedShow all

شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ - ۹:۳۸

اسامی افرادیکه در 77 بست اعلان شده وزارت مالیه شارت لست شده اند

با ابراز سپاس از اینکه در پروسه رقابتی برای احراز بست، بست (.... )اشتراک نمودید. بدین وسیله به آگاهی شما رسانیده می‌شود که بررسی ابتدایی اسناد متقاضیان به تاریخ (..../9/1399) تکمیل و . . .