اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

admin_mof
اطلاعیه

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق سایت ها و شبکات اجتماعی به اعلان سپرده بود که پروسه شارت لیست بست های متذکره طبق معلومات ارسالی متقاضی های محترم تکمیل گردیده است. افرادیکه در بست های یاد شده واجد شرایط(شارت لیست) شناخته شده اند از طریق ایمل آدرس های شخصی شان مطلع گردیده اند. لطف نموده ایمل های خویش را چک کرده مطابق رهنمای معلومات ارسالی به نزدیکترین نمایندگی های این شرکت مراجعه نموده و فورم اداره ملی امتحانات را خانه پری نمایند.
آدرس های نمایندگی ها و تاریخ خانه پری فورم اداره ملی امتحانات:
تاریخ مراجعه برای خانه پری فورم: روز یکشنبه الی پنجشنبه از تاریخ (۱۴۴۵/۰۳/۲۳ الی ۱۴۴۵/۳/۲۷ مطابق ۱۴۰۲/۷/۱۶ الی ۱۴۰۲/۳/۲۰)
کابل: ریاست عمومی شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان سر کوتل خیر خانه جوار ناحیه ۱۷ شاروالی کابل.
شماره معلومات:0747777570
ولایت هرات: آمریت نفت و گاز ولایت هرات عقب تانگ تیل ۵۶ مرکز.
شماره معلومات:0777344672
ولایت تخار: مدیریت عمومی نفت و گاز ولایت تخار عقب شرکت سپین زر.
شماره معلومات: 0731666044
ولایت کندهار: د کندهار د نفت او گاز آمريت (انحصارات) عيدگاه دروازه.
شماره معلومات: 0731314111
ولایت بلخ: مدیریت عمومی نفت و گاز ولایت بلخ سرک شادیان چوک نور.
شماره معلومات: 0780556244
ولایت خوست: مدیریت عمومی نفت و گاز ولایت خوست.
شماره معلومات: 0794193477
متقاضیون محترم واجد شرایط حین مراجعه موارد آتی را با خود داشته باشند:
1. یک قطعه عکس رنگه با بگروند سفید
2. مبلغ ۵۰۰ افغانی (قیمت فورم اداره ملی امتحانات)
3. تذکره تابعیت
یاد داشت:
1. آنعده متقاضیان محترم که ایمیل شارت لیست دریافت ننموده اند در صورت داشتن شکایت، میتوانند از تاریخ ابلاغ نتایج شارت لیست الی مدت سه یوم به دفتر مرکزی شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان با اسناد دست داشته خویش مراجعه نموده و شکایت خویش ثبت نمایند.
2. رهبری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در نظر دارند آنعده متقاضیان که نمرات کامیابی اخذ و درحالت ریزرف قرار میگرند در بست های کمبود این شرکت طبق اصول استخدام میگردند.
3. تاریخ و مکان برگزاری امتحانات در مرکز و ولایات با هماهنگی اداره ملی امتحانات بعداً اعلان میگردد.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۰:۱۸
Background image

فیصله های دومین جلسه کمیته تعرفه سال مالی جاری از سوی مقام وزارت مالیه منظور گردید

دومین جلسه کمیته تعرفه که به تاریخ (۲۹) ماه سنبله سال جاری دایر گردیده بود، فیصله های کمیته مذکور به تاریخ (۸) ماه میزان سال روان از سوی

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۰:۱۸
Background image

فیصله های دومین جلسه کمیته تعرفه سال مالی جاری از سوی مقام وزارت مالیه منظور گردید

دومین جلسه کمیته تعرفه که به تاریخ (۲۹) ماه سنبله سال جاری دایر گردیده بود، فیصله های کمیته مذکور به تاریخ (۸) ماه میزان سال روان از سوی

بازگشت به اطلاعیه ها