اطلاعیهنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

به اطلاع آنعده از مالکین محترم عراده جات زرهی و غیر زرهی بدون اسناد-یک کلید که وسایط شانرا ثبت نموده اما غرض طی مراحل گمرکی مراجعه ننموده اند، رسانیده می شود تا هرچه عاجل الی تاریخ ۳۰ دلو ۱۳۹۹ جهت طی مراحل وسایط خویش به ریاست گمرک مراجعه نمایند. در صورت تعلل و عدم مراجعه طبق احکام معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان وسایط شان ضبط گردیده و حق شکایت را نخواهند داشت.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۹:۳۰
Background image

اعلامیۀ وزارت مالیه در پیوند به آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امروز شنبه مورخ 25 دلو 1399 حوالی ساعت 1 بجه ظهر در گمرک اسلام قلعه از اثر آتش گرفتن یک تانکر نفتی، دامنۀ آتش سوزی به تمام گمرک تسری یافته و در اثر . . .

Recentنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۹:۳۰
Background image

اعلامیۀ وزارت مالیه در پیوند به آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امروز شنبه مورخ 25 دلو 1399 حوالی ساعت 1 بجه ظهر در گمرک اسلام قلعه از اثر آتش گرفتن یک تانکر نفتی، دامنۀ آتش سوزی به تمام گمرک تسری یافته و در اثر . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۹:۳۰
Background image

اعلامیۀ وزارت مالیه در پیوند به آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امروز شنبه مورخ 25 دلو 1399 حوالی ساعت 1 بجه ظهر در گمرک اسلام قلعه از اثر آتش گرفتن یک تانکر

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۴:۴۱
Background image

اطلاعیه 259 بست قطعه عملیاتی خاص گمرکات

رهبری وزارت مالیه به منظور آوردن اصلاحات، سپردن کار به اهل کار و دریافت کادرهای مسلکی اینک بتعداد 224 تن افسر و 35 بست ساتنمن قطعه عملیاتی خاص

بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۰:۴۱

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

به اطلاع آنعده از مالکین محترم عراده جات زرهی و غیر زرهی بدون اسناد-یک کلید که وسایط شانرا ثبت نموده اما غرض طی مراحل گمرکی مراجعه ننموده اند، رسانیده می شود تا هرچه عاجل الی تاریخ ۳۰ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۷ - ۹:۲۰

اطلاعیه ۲۸ بست حکمی گمرکات وزارت مالیه

رهبری وزارت مالیه به منظور آوردن اصلاحات و جذب کادر های مسلکی به سلسله اعلان بست های خالی و پیشنهادی این وزارت، اینک بتعداد ۲۸ بست گمرکات

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۹ - ۸:۵۰

اطلاعیه معافيت جرايم مالياتی

به اساس پیشنهاد وزارت مالیه و منظوری کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور حمایت مالیه دهندگان، جرایم مالیاتی اشخاصیکه مالیات سال‌های قبل از سال مالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۰:۴۱

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

به تمام مالکین وسایط فاقد اسناد گمرکی مقیم ولایت کابل رسانیده میشود که سر از فردا مورخ 11 قوس سال جاری غرض ثبت وسایط خویش به ریاست ثبت مرکز و مالکیت فکری

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۹:۱۴

اعلان ۲۰ بست عالیرتبه وزارت مالیه

وزارت مالیه در همآهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تعداد ۱ بست رتبه اول و ۱۹ بست رتبه دوم خویشرا