معینیت ها

معینیت اداری وزارت مالیه

معینیت اداری یکی از بخش های مهم و کلیدی وزارت مالیه است. مطابق ساختار تشکیلاتی وزارت مالیه، ریاست های عمومی مالی و اداری، تصدی ها و شرکت های دولتی و امور بیمه ها تحت چتر این معینیت فعالیت می نمایند.

وظایف معینیت اداری در روشنائی قوانین نافذۀ کشور و در مطابقت به اهداف استراتیژیک وزارت مالیه، مدیریت و تنظیم امور اداری، رهبری، مدیریت و کنترول امور حمایوی و پالیسی های مربوطه جهت بهتر ساختن عرضۀ خدمات با کیفیت، کنترول و مراقبت دوامدار از سرمايۀ تصديها و استفادۀ معقول و مثمر از آن در عرصه هاي مختلف و همچنان مدیریت و تنظیم امور بیموی را به عهده دارد.

معینیت عواید و گمرکات  

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق