داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۸:۵۱
Background image

پروژه اعمار دکاکین سمت غرب مستوفیت ولایت سمنگان

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی
MOF/98/W- افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار دکاکین سمت غرب مستوفیت ولایت سمنگان دارای نمبر قرار داد 3645
را با شرکت ساختمانی دوستان بلخ به قیمت مجموعی مبلغ 17,604,700 )هفده میلیون و شش صد وچهل هزار و هفت
صد( افغانی عقد قراردادنماید .
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۸:۴۷
Background image

تهیه وتدارک مواد سوخت و بخاری مربوط قومندانی قطعه محافظت و عملیات خاص

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژه تهیه وتدارک مواد سوخت و بخاری مربوط . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۴
Background image

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۸:۵۱

پروژه اعمار دکاکین سمت غرب مستوفیت ولایت سمنگان

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی
MOF/98/W- افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار دکاکین سمت غرب مستوفیت ولایت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۸:۴۷

تهیه وتدارک مواد سوخت و بخاری مربوط قومندانی قطعه محافظت و عملیات خاص

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژه تهیه وتدارک مواد سوخت و بخاری مربوط . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۱ - ۱۴:۳

دعوت به داوطلبی

هوتل انترکانتیننتال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 7 قلم گوشت تازه موردضرورت هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه اشتراک نموده و شرطنامه را . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ۱۴:۰

پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت ستره محکمه، وزارت صحت عامه و ریاست عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت ستره . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۹:۷

اعلان تهیه و تدارک خوراکه باب، هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه

هوتل انترکانتیننتال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک خوراکه باب:(150  قلم خوراکه باب )موردضرورت هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۵ - ۱۰:۳۹

تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز . . .