داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۴۷
Background image

تهیه و تدارک 10 قلم تجهیزات شبکه مورد ضرورت ریاست تکنالوژی

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 10 قلم تجهیزات شبکه مورد ضرورت ریاست تکنالوژیدارنده شماره داوطلبی MoF/99/G-4552-Rebidاشتراک نموده و شرطنامه را ذریعه حافظه یا فلش میموری از {ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۲
Background image

پروژه تهیه دوسیه آرشیف و جدا کننده اسناد ریاست عمومی خزینه تقاعد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه تهیه دوسیه آرشیف وجدا کننده اسناد ریاست عمومی خزینه . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۴
Background image

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۴۷

تهیه و تدارک 10 قلم تجهیزات شبکه مورد ضرورت ریاست تکنالوژی

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 10 قلم تجهیزات شبکه مورد ضرورت ریاست تکنالوژیدارنده شماره داوطلبی MoF/99/G . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۲

پروژه تهیه دوسیه آرشیف و جدا کننده اسناد ریاست عمومی خزینه تقاعد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۲

پروژه تهیه دوسیه آرشیف و جدا کننده اسناد ریاست عمومی خزینه تقاعد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه تهیه دوسیه آرشیف وجدا کننده اسناد ریاست عمومی خزینه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ - ۱۱:۵۳

 اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک سکنرهای ریاست عمومی خزائن وزارت مالیه

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک سکنرهای ریاست عمومی خزائن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ - ۱۰:۱۵

آمرپلان و پالیسی بودجه ملی بست 3

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب پلان وپالیسی های مؤثربرای برنامه های اصلاحی جهت طرح وتدوین بودجه ملی.

.صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  1. تهیه پلان وتطبیق پالیسی مشخص ریفورم بودجه . . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۱:۵

اعمار تعمیر مهمان خانه مستوفیت ولایت نیمروز

وزارت مالیه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی اعمار تعمیر مهمان خانه مستوفیت ولایت نیمروز اشتراک نموده وشرطنامه مربوط را درحافظه یا فلش دسک در مشاوریت تدارکات . . .