داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۱۰:۴۱
Background image

اعلان آگاهی عامه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه  دارای نمبر قراردادMOF/98/NCS-3258  را با  شرکت اسکای ویف تکنالوژیز انترنتی خدمات  دارنده جواز نمبر D-39622 به قیمت مجموعی مبلغ 493600 چهارصدو نود و سه هزار و ششصد افغانی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۰:۳۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار تحكيمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۳:۱۱
Background image

IT Equipments

IT Equipments

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۱۰:۴۱

اعلان آگاهی عامه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۰:۳۰

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار تحكيمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۳۶

موضوع: تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای توسعه سیستم به ولایات مورد ضرورت ریاست عمومی خزینه تقاعد، وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای توسعه سیستم به ولایات مورد ضرورت ریاست . . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۱:۴۹

پروژه بازسازی،رنگمالی وتدارک اجناس مورد نیاز شعبات ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه

موضوع: اعلان آگاهی عامه پروژه بازسازی،رنگمالی وتدارک اجناس مورد نیاز شعبات ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیهبدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۶:۲

تدارک خدمات انترنت حمایوی 19 سایت گمرکی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنت حمایوی 19 سایت گمرکی وزارت مالیه دارنده شماره داوطلبی  MOF/98/NCS . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۰:۵۳

کرایه گیری دو عراده واسطه مورد ضرورت ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه

(کرایه گیری دو عراده واسطه مورد ضرورت ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه) دارای . . .