داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۳۹
Background image

اعلان پارکینگ شفاخانه ها.

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه جایداد های دولتی ذیل را در مرکز را طور جدا گانه بشکل آفر سربسته به اعلان داوطلبی می سپارد.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۳۳
Background image

اعلان یکباب کفتریا

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه یکباب کفتریا واقع داخل محوطه وزارت محترم صحت عامه را در مرکز بشکل آفر سربسته به اعلان

RecentShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۳۹
Background image

اعلان پارکینگ شفاخانه ها.

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه جایداد های دولتی ذیل را در مرکز را طور جدا گانه بشکل آفر سربسته به اعلان داوطلبی می سپارد.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۳۳
Background image

اعلان یکباب کفتریا

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه یکباب کفتریا واقع داخل محوطه وزارت محترم صحت عامه را در مرکز بشکل آفر سربسته به اعلان

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۲۹
Background image

به اعلان سپردن موازی 2240 متر مربع زمین واقع نساجی

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه موازی 2240 متر مربع زمین واقع مقابل شرکت حبیب گلزار نساجی بگرامی ناحیه 16 ولایت کابل

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ - ۱۵:۱

اعلان جایداد دولتی

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه موازی(۲۹۰۸) متر مربع زمین جایداد امارتی بنام مارکیت زرگری واقع شهر مزار شریف را از طریق

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۶ - ۱۱:۱۶

اعلان کفتریای پوهنتون پولی تخنیک

قرار است ریاست عمومی املاک دولتی یکتعداد جایداد های دولتی ذیل را در مرکز طور جداگانه بشکل آفر سربسته به اعلان داوطلبی

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - ۱۶:۲۰

اعلان داوطلبی

به اطلاع تمامی شرکت های فن آوری و تکنالوژی معلوماتی ابلاغ می کردد که اینک شرکت تدویر، حفظ و مراقبت مکروریانها می خواهد

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ - ۱۳:۳۶

پروسه داوطلبی تدارک خدمات انترنت و E1 (دیتالینک) ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - ۱۴:۲۹

اعلان داوطلبی ریاست عمومی املاک

قرار است ریاست عمومی ملاک  دولتی وزارت مالیه یکتعداد جایدادهای دولتی ذیل  را در مرکز طور جداگانه بشکل  آفرسربسته به اعلان

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - ۱۴:۲۲

اعلان داوطلبی

قرار است یکتعداد جایدادهای دولتی ذیل در مرکز طور جداگانه بطور آفرسربسته به اعلان داوطلبی سپرده شود که مشخصات آن قرار