داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۱:۶
Background image

تدارک عرضه خدمات و تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی ملی گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک عرضه خدمات و تهیه

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۳۰
Background image

 پروژه تدارک وسایل تکنالوژی ریاست مالیه دهنده گان متوسط

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد،

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ - ۹:۵۷
Background image

تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۰:۴۱

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۱:۶

تدارک عرضه خدمات و تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی ملی گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک عرضه خدمات و تهیه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۰:۳۴

پروژه تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت به اساس چهار چوبی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۰:۴۴

اعلان آگاهی عامهپروژهء تهیه وتدارک البسه بهاری اجیران وزارت مالیه برای سال 1400.

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اینک وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد،

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۹:۸

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۰:۲۸

تهیه و نصب اجناس مورد ضرورت برای تمام دفاتر ریاست عمومی خزائین وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعلان تهیه و نصب اجناس مورد ضرورت برای تمام دفاتر