منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۹:۲۶
Background image

اعلان آگاهی عامه تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت عامه و عملیات های خاص تنفیذی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت عامه و عملیات های خاص تنفیذی، وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد   MOF/98/NCB/128   را با شرکت خدمات لوژستیکی الهام نظری به قیمت مجموعی مبلغ 2428500(دو میلیون وچهارصدو بیست و هشت هزارو پنجصد)افغانی عقد قراردادنماید .

اش . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۹:۲۰
Background image

تهیه وتدارک چهارپایه جنراتور مورد ضرورت گمرک ولایت ننگرهار

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروژه داوطلبی

(تهیه وتدارک چهارپایه جنراتور مورد ضرورت گمرک ولایت ننگرهار) دارای نمبر MOF/98/NCB/136  که . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۳:۱۱
Background image

IT Equipments

IT Equipments

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۹:۲۶

اعلان آگاهی عامه تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت عامه و عملیات های خاص تنفیذی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۹:۲۰

تهیه وتدارک چهارپایه جنراتور مورد ضرورت گمرک ولایت ننگرهار

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروژه داوطلبی

(تهیه وتدارک چهارپایه جنراتور مورد ضرورت گمرک ولایت ننگرهار) دارای نمبر MOF/98/NCB/136  که . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۷

پروژه ترمیمات اساسی سیستم چیلر و مرکز گرمی تعمیر معینیت عواید و گمرکات

دارای نمبر قرار داد   MOF/98/NLB/133  را با شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی خورشید سحر به قیمت مجموعی مبلغ 14,811,000 (چهارده میلیون هشت صدو یازده هزار)  افغانی عقد قراردادنماید .

اشخاص . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷ - ۱۱:۵۴

پروژه ترمیمات اساسی سیستم چیلر و مرکز گرمی تعمیر معینیت عواید و گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  ترمیمات اساسی سیستم چیلر و مرکز گرمی تعمیر . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷ - ۱۱:۵

اعلان تدارک روغنیات، فلتر باب، تایرها، و اجناس دیگر وزارت مالیه به اساس قرارداد چهارچوبی

وزارت مالیه ج.ا.ا  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک روغنیات، فلتر باب، تایرها، و اجناس دیگر وزارت مالیه به اساس قرارداد  چهارچوبی تا آخر سال مالی 1399 . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۰:۴۳

تهیه وتدارک سیم سرغچ استندرد و معیاری ترانزیت خارجی مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک سیم سرغچ استندرد و معیاری ترانزیت خارجی مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات) دارای . . .