داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۱۲:۱۳
Background image

تهیه و تدارک دوسیه آرشیف و Separator برای مخزن آرشیف ریاست خزینه تقاعد ،وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،پروژه تهیه و تدارک دوسیه آرشیف و  Separator برای مخزن آرشیف ریاست خزینه تقاعد ،وزارت مالیه - دارای نمبر قرارداد MOF/99/G-4561را با شرکتخدماتلوژستیکیوتجارتیقیسشاهیددارنده نمبرجواز64622و نمبرتشخیصیه مالیه 9009422370 به قیمت مجموعی 915000—نه صدو پانزده هزار افغانی عقد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۸:۵۵
Background image

تهیه وتدارک 1300 یوزر هاستینگ ایمیل رسمی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تهیه وتدارک 1300 یوزر هاستینگ ایمیل . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۴
Background image

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۱۲:۱۳

تهیه و تدارک دوسیه آرشیف و Separator برای مخزن آرشیف ریاست خزینه تقاعد ،وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،پروژه تهیه و تدارک دوسیه آرشیف و  Separator برای مخزن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۸:۵۵

تهیه وتدارک 1300 یوزر هاستینگ ایمیل رسمی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تهیه وتدارک 1300 یوزر هاستینگ ایمیل . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۰:۵۳

اعلام پروژه برنامه آموزشی تقویه لسان انگلیسی DEL

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه برنامه آموزشی تقویه لسان انگلیسی برای کارمندان وزارت مالیه که دارای نمبر تشخیصیه MoF/NCS . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۹:۱۳

تهیه و تدارک خدمات 121 خطE1ریاست تکنالوژی وزارت مالیه

 

اداره تدارکات ملی به نماینده گی ازوزارت مالیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیتهیهوتدارکخدمات 121 خطE1ریاستتکنالوژی،وزارتمالیهکه دارای نمبر تشخیصیهNPA . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۲:۴۰

پروژه تدارک رنگ پرنتر و کارت تقاعد ریاست عمومی خزینه تقاعد،وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه تدارک رنگ پرنتر و کارت تقاعد ریاست عمومی خزینه . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۰:۷

پروژه اعمار وترمیم هنگرهای گمرک کابل

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه اعمار وترمیم هنگرهای گمرک کابل،داراینمبر قرار . . .