داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۷:۵۷
Background image

تدارک البسه زمستانی اجیران وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تدارک البسه زمستانی اجیران وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/99/G-6313 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی 22- روزتقویمی  که آخـــرین میعادضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه ،  قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۳:۴۳
Background image

پروژه چک و سرویس جنراتور

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه تهیه و تدارک چک و سرویس جنراتور آمریت خدمات بخش عواید و گمرکات، وزارت مالیه که دارای . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۴
Background image

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۷:۵۷

تدارک البسه زمستانی اجیران وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تدارک البسه زمستانی اجیران وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/99/G-6313 که به روش باز صورت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۳:۴۳

پروژه چک و سرویس جنراتور

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه تهیه و تدارک چک و سرویس جنراتور آمریت خدمات بخش عواید و گمرکات، وزارت مالیه که دارای . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۲:۱۳

نصب شبکه زیربنایی تعمیر معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه

. . .
نهاد تدارکاتی
اداره تدارکات ملی به نمایندگی ازوزارت مالیه
تمویل کننده
دولت افغانستان
نام پروژه و نمبر تشخیصیه
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۱:۱۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی مستوفیت ولایت سمنگان وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مستوفیت ولایت سمنگان . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۹:۳۴

تدارک هموار کاری و چم کاری چمن خاکی جوار تعمیر لابراتوار معینیت عواید و گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک هموار کاری و چم کاری چمن خاکی جوار تعمیر لابراتوار معینیت عواید و گمرکاتدارنده . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۲:۱۳

اعلان آگاهی عامه داوطلبی مجدد پروژه تعویض سوزن وقید فلزی 7080واحد مدال ونشان های دولتی وتهیه ونصب قید مقناطیسی جدید مورد نیاز ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد،  داوطلبی مجدد پروژه تعویض سوزن وقید فلزی 7080واحد . . .