داوطلبیAll tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۸:۵۵
Background image

پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت ستره محکمه و صحت عامه عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه

زتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا در داوطلبی پروژه فوق الذکر که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه ایمیل آدرس ویا CD از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی 27  جوزا 1398 بدست آرند .

تضمین آفر مبلغ 250،000  دو صد و پنجاه هزار افغانی بوده و صرف تضمین بانکی قابل قبول اداره میباشد.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ - ۱۰:۲۵
Background image

پروژه تهیه و تدارک اجناس البسوی بهاری سال 1398 قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک اجناس البسوی بهاری سال 1398 قطعه . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۳:۱۱
Background image

IT Equipments

IT Equipments

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۸:۵۵

پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت ستره محکمه و صحت عامه عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه

زتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا در داوطلبی پروژه فوق الذکر که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه ایمیل آدرس ویا CD از آدرس ذیل بعد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ - ۱۰:۲۵

پروژه تهیه و تدارک اجناس البسوی بهاری سال 1398 قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک اجناس البسوی بهاری سال 1398 قطعه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۸:۴۷

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی(ترمیمات برق تانک تیل وزارت مالیه در ساحه اکادمی گمرکات ( که دارای نمبر تشخیصه Re-bid-MOF . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۵۸

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی(اعمار و ترمیم تشناب های اکادمی گمرکات وزارت مالیه ( که دارای نمبر تشخیصه MOF/98/NCB/020 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۹:۳۴

تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۹:۰

پروژه تهیه و تدارک 18 قلم تجهیزات شبکه ریاست تکنالوژی معلوماتی، وزارت مالیه

ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا در داوطلبی پروژه فوق الذکر که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه ایمیل آدرس ویا فلش میموری از آدرس ذیل . . .