داوطلبیAll tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۲ - ۱۴:۸
Background image

تدارک روغنیات، فلتر باب، تایر ها و اجناس دیگر وزارت مالیه

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تدارک روغنیات، فلتر باب، تایر ها و اجناس دیگر وزارت مالیه) دارای نمبرMOF/1400/G-3455 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل  مطابق شرایط شرطنامه ،  قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند.

جلسه قبل از آفرگشایی: تاریخ  20/ میزان /1400 . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۴ - ۱۰:۳
Background image

پروژه تهیه و ترمیم تشناب های داخل احاطه معینیت عواید گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان

RecentShow all

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۰:۲۸
Background image

 تهیه و ترمیم تشناب های داخل احاطه معینیت عواید و گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر داوطلبی پروژهء(تهیه و ترمیم تشناب

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۰:۱۵
Background image

تدارک وسایل دفتر ریاست بررسی عواید

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر داوطلبی پروژهء

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۳:۵۹
Background image

پروژه ترمیمات اساسی تعمیر مالیه دهنده گان متوسط

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژه ترمیمات اساسی

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۲ - ۱۴:۸

تدارک روغنیات، فلتر باب، تایر ها و اجناس دیگر وزارت مالیه

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تدارک روغنیات، فلتر باب، تایر ها و اجناس دیگر وزارت مالیه) دارای نمبرMOF/1400/G-3455 که به . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۴ - ۱۰:۳

پروژه تهیه و ترمیم تشناب های داخل احاطه معینیت عواید گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۳:۲۲

 تدارک خدمات سرور و ایمیل های رسمی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء (تدارک خدمات سرور و ایمیل های رسمی وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/1400/NCS-3580 که به روش . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۸:۵۳

تدارک روغنیات، فلتر، تایر ها و اجناس دیگری وزارت مالیه به اساس قرارداد چارچوبی

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء متذکره دارای نمبر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۰

تدارک دو عدد فایروال و لایسنس فایروال ریاست عمومی تکنالوژی

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۴:۵۲

پروژهء تدارک خدمات انترنت ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه،

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اینک وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد،