داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۱
Background image

اعلان تدارکات

پروژه { تدارک 53 قلم مواد خام طباعتی مورد ضرورت ریاست مطبعه صکوک و ضرابخانه وزارت مالیه به اساس قراداد چهارچوبی} دارای نمبر تشخیصیه (NPA/MOF/98/G-2656/NCB)

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نمایندگی از مطبعه صکوک و ضرابخانه، وزارت مالیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 53 قلم مواد خام طباعتی مورد ضرورت ریاست مطبعه صکوک و ضرابخانه وزارت مالیه به اساس قراداد چهارچوبی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۹:۳۳
Background image

تهیه تدارک چهار قلم جنس مورد ضرورت برق تعمیر جدید مالیه دهندگان بزرگ

ریاست عمومی عواید، وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه تدارک چهار قلم جنس مورد ضرورت برق تعمیر جدید مالیه دهندگان بزرگ، ریاست . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۳:۱۱
Background image

IT Equipments

IT Equipments

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۱

اعلان تدارکات

پروژه { تدارک 53 قلم مواد خام طباعتی مورد ضرورت ریاست مطبعه صکوک و ضرابخانه وزارت مالیه به اساس قراداد چهارچوبی} دارای نمبر تشخیصیه (NPA/MOF/98/G-2656/NCB)

اداره تدارکات ملی ( NPA) به . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۹:۳۳

تهیه تدارک چهار قلم جنس مورد ضرورت برق تعمیر جدید مالیه دهندگان بزرگ

ریاست عمومی عواید، وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه تدارک چهار قلم جنس مورد ضرورت برق تعمیر جدید مالیه دهندگان بزرگ، ریاست . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۴:۳۳

اعلان تهیه و تدارک میوه جات ، هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه

هوتل انترکانتیننتال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 33 قلم میوه تازه و 14 قلم میوه خشک موردضرورت هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه اشتراک . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۴:۳۱

اعلان تهیه و تدارک ترکاری باب، هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه

هوتل انترکانتیننتال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک :(39 قلم ترکاری)موردضرورت هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه اشتراک نموده و شرطنامه را . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۴:۲۸

اعلان تهیه و تدارک حبوبات، هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه

هوتل انترکانتیننتال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک حبوبات:(19قلم حبوبات)موردضرورت هوتل انترکانتیننتال مربوط وزارت مالیه اشتراک نموده و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۹:۳۷

تهیه تدارک 25000 لیتر تیل دیزل و 25000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی بودجه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه تدارک 25000 لیتر تیل دیزل و 25000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه . . .