داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۱۰:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک کمپیوترهای ریاست عمومی عواید وزارت مالیهداراینمبر قرار دادMoF/99/G-3791را با شرکت تجارتی بیسک کلرسبه قیمت مجموعیمبلغ 2247500(دو میلیون و دو صدو چهل و هفت هزارو پنجصد)  افغانی عقد قراردادنماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۲:۳۲
Background image

پروژه کارهای باقی مانده ترمیمات اساسی تعمیر جدید ادارات وزارت مالیه واقع مکروریان اول

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژهکارهای باقی مانده ترمیمات اساسی تعمیر جدید ادارات . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۴
Background image

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۱۰:۳۴

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک کمپیوترهای ریاست عمومی عواید وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۲:۳۲

پروژه کارهای باقی مانده ترمیمات اساسی تعمیر جدید ادارات وزارت مالیه واقع مکروریان اول

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژهکارهای باقی مانده ترمیمات اساسی تعمیر جدید ادارات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۰:۲۳

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک 30 دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تهیه و تدارک 30 دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۲۱

اعمار و ترمیم هنگر های گمرک کابل، وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرداوطلبیپروژه (اعمار و ترمیم هنگر های گمرک کابل، وزارت مالیه(که دارای نمبر تشخیصهMOF/99/W-3889 که به روش . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۰:۲۷

تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت مالیه به اساس قرارداد چهارچوبی

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت مالیه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۴:۳۲

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای توسعه سیستم به ولایات  مورد ضرورت ریاست عمومی خزینه تقاعد، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون . . .