داوطلبیAll tenders

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۴۲
Background image

تهیه وتدارک خدمات 121 خط E1ریاستت کنالوژ وزارت مالیه

شماره داوطلبی: MoF/99/NCS-4427

اداره تدارکات ملی به نماینده گی ازوزارت مالیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیتهیه وتدارک خدمات 121 خط E1ریاست تکنالوژی، وزارت مالیه که دارای نمبر تشخیصیهMoF/99/NCS-4427می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه نمایند.

وصول شرطنامه از آدرس:

اسناد داو طلبی پروژه متذکره را . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۹:۴۳
Background image

خریداری دو قلم جنس تکنالوژی مورد ضرورت ریاست عمومی عواید

وزارت مالیه در نظر دارد تا خریداری دو قلم جنس تکنالوژی  ریاست عمومی عواید را با استفاده از شیوه درخواست نرخ دهی

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۴
Background image

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۴۲

تهیه وتدارک خدمات 121 خط E1ریاستت کنالوژ وزارت مالیه

شماره داوطلبی: MoF/99/NCS-4427

اداره تدارکات ملی به نماینده گی ازوزارت مالیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیتهیه وتدارک خدمات 121 خط E1ریاست تکنالوژی، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۹:۴۳

خریداری دو قلم جنس تکنالوژی مورد ضرورت ریاست عمومی عواید

وزارت مالیه در نظر دارد تا خریداری دو قلم جنس تکنالوژی  ریاست عمومی عواید را با استفاده از شیوه درخواست نرخ دهی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۹:۴۳

خریداری دو قلم جنس تکنالوژی مورد ضرورت ریاست عمومی عواید

وزارت مالیه در نظر دارد تا خریداری دو قلم جنس تکنالوژی  ریاست عمومی عواید را با استفاده از شیوه درخواست نرخ دهی

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۸:۴۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۳ - ۱۰:۱۲

اعلان آگاهی عامه داوطلبی مجدد پروژه 70 قلم قرطاسیه مورد نیاز شعبات وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۳ - ۱۰:۱۲

اعلان آگاهی عامهداوطلبی مجددپروژه 70قلم قرطاسیه مورد نیاز شعبات وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد،