اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان درنظردارد پروژه تدارک اجناس مورد ضرورت تمدید لین برق دولتی گمرک خوست دارای نمبر قرار داد MOF/1401/G-060 را با شرکت خدمات لوژستیکی حبیب الله شیرزاده لمتد به قیمت مجموعی  مبلغ 3,481,400 (سه میلیون و چهارصد و هشتاد ویک هزار و چهارصد)  افغانی  عقد قرارداد نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات، کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهدشد.

آدرس : وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات، مشاوریت تدارکات منزل دوم تعمیر معینیت اداری.

More tenders

Wed, Jul 14 2021 11:24 AM
Background image

Procurement of Software License and Storage for AFMIS AF-MOF-PAISA-242313-GO-RFB

The Ministry of Finance now invites sealed Bids from eligible Bidders for “Procurement of Software

Mon, Jun 07 2021 9:49 AM
Background image

Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

The Ministry of Finance has recently exercised a tender for “Procurement of IT Equipment for ARD and Insurance

Back to tenders