د ملي دسترخوان پروګرام

د ملي دسترخوان پروګرام په اړه معلومات

د افغانستان حکومت د ملي دسترخوان په نوم پروګرام چې موخه یې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپریدو له منفي اغیزو سره مبارزې په برخه کې اقتصادي مرستې دي، له نړیوال بانک سره په همکارۍ پیل کړ. د ملي دسترخوان پروګرام موخه له هغو کورنیو سره مرسته ده چې د کرونا له وجې زیانمندې شوي وي. یاد پروګرام د حکومت تېرو پروګرامونو په دوام چې اړمنو ته د وچه ډوډۍ وویشل شوه تر لاس لاندې نیول دی. د دې پروګرام په چوکاټ کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او د لاس وینخلو صابون شامل دي.

نړیوال بانک د دې پروګرام د پلي کیدو لپاره د غیر اختیاري بودیجې له لارې ۲۸۰ میلیونه امریکایې ډالر مرسته وکړه چې ۱۵۵ میلیونه یې د نړیوالې پراختیایې ادارې یا  IDA او  ۱۲۵ میلیونه یې د افغانستان د بیا رغونې صندوق  ARTF ونډه ده. د ملي دسترخوان پلي کوونکې ادارې د کابل ښاروالۍ، د سېمه ایزو ارګانونو اداره او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ده.

د ۱۳۹۹ مالي کال تر پایه د ملي دسترخوان پروګرام ته بودیجه او تخصیص

 

منظور شوې بودیجه

امریکایې ډالر

افغانۍ

280,000,000

21,560,000,000

تخصیص

 

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت

74,379,766

5,727,242,000

د سېمه ایزو ارګانونو اداره

30,500,000

2,348,500,000

د کابل ښاروالۍ

40,000,000

3,080,000,000

د تخصیص شوې بودیجې مجموع

144,879,766

11,155,742,00