د وزارت مقام د دفتر عمومي ریاست

ریاست دفتر د مالیې وزارت په تشکیل کې یو مهم ریاست دی چې د اسنادو ترتیب، د رسمی مکتوبونو لیږد رالیږد، د وزیر صاحب د شفاهي لارښوونو او احکامو ترلاسه کول او په داخل او خارج کې اړونده څانګو ته د رسولو مسوولیت په غاړه لري. همدا راز دغه ریاست په داخل د وزارت او د وزارت څخه بهر د دفترونو سره د اړیکو د نیولو، د رسمي اسنادو، فرمانونو، شفاهي یاداښتونو، د لارښوونو د خلاصه کولو، د مکتوبونو، راپورونو او خبري بیانیو د روښانه کولو، د ویب پاڼې د چلولو، په خارجي ژبه د اسنادو د ژباړلو او د مالیې وزارت د کارکوونکو د خارجي او داخلي سفرونو د تنظیمولو مسوولیت هم په غاړه لري.

ریاست دفتر د لاندې دفترونو د کارونو څخه نظارت کوي:

  1. د سکرتر مقام
  2. د تشریفاتو عمومي مدیریت
  3. د تحریراتو آمریت
  4. د پالیسۍ د همغږۍ آمریت
  5. د حقوقي سلاکارانو دفتر
  6. د ژباړې دفتر
  7. د آرشیف عمومي مدیریت
  8. په پارلماني چارو کې د وزارت استازی