امر ترتیب و انسجام قطعیه عواید دولت بست 3

admin_mof
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۲:۵
وظایف جدید

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه: تامین نظارت ازترتیب قطعیه عمومی عواید سالانه دولت و ایجاد میکانیزم های سریع روند قطعیه عواید و باقیات

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ر بعواروسالانه مطابق به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف .
  2. کنترول و نظارت از ترتیب و تنظیم راپور قطیعیه و باقیات بصورت ماهوار بخاطر اجراات بعدی از وضعیت .
  3. کنترول از تطبیقات ارقام مندرجه راپور قطعیه عواید ادارات مرکزی و مستوفیت های ولایات با راپور (م-29) بخاطر شافیت و همسان بودن راپور ها .
  4. کنترول از تطبیقات ارقام باقیات عواید مندرج قطعیه سال گذشته با قطیعه حالیه غرض اتخاذ تدابیری حصولی .
  5. نظارت از ادخال ارقام ویزه شده مندرج راپور های قطعیه عواید مرکزی و ولایتی در دیتابس بمنظور تثبیت میزان عواید حقیقی.
  6. تکثیر هدایات و مشوره های مفتشین کنترول اداره عالی کنترول و تفتیش به ارتباط قطعیه عواید دولت به تمام ادارات مربوطه در جهت رفع نوقص و کاستی ها .
  7. ایجاد میکانیزم معقول غرض تسریع روند ترتیب قطعیه دولت .
  8. .اجرای سایر وظایف برحسب هدایات مسولین ذیصلاح مطابق قوانین ومقررات واهداف وزارت

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1   درجه تحصیل:

  • لیسانس اقتصاد مالی و تجارت ، بدرجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2   تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

دو سال مرتبط به وطیفه.

  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):