معرفی ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ

ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ یکی از ریاست‌های عمومی تحت اثر مقام وزارت مالیه بوده که در سال ۱۳۹۴ تشکیل و مسئولیت مشوره‌‌‌‌ ‌دهی لازم در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی در تمام فرایند بودجه‌سازی و تطبیق اصلاحات اداره امور مالی عامه را بر عهده دارد.

این ریاست، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و مالی را برای سال بودجه و سال‌های بعد از آن با استفاده از مودل مخصوص و استندرد انجام می‌دهد. هم‌چنان با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، پیش‌بینی‌ها را در جریان سال تجدید می‌نماید.

ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ، پیش‌بینی‌های مالی را به شمول تخمین منابع مورد نیاز، جهت پاسخ به تعهدات دولت در میان‌مدت و در مطابقت با چارچوب اقتصاد بزرگ، انجام می‌دهد که در ترتیب بودجه، از آن استفاده می‌گردد. مزید برآن، مشوره‌های تخنیکی را در عرصه پالیسی مالی به شمول پالیسی مالیات و مصارف ارائه نموده، هدف عوایدی را برای ادارات مشخص ساخته و گزارش‌های مالی را با تفکیک عواید و مصارف ترتیب و نشرمی‌نماید.

تحلیل‌هایی که از سوی این ریاست صورت می گیرد، در ذیل توضیح داده شده است:

  • تحلیل خطرات مالی: ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ، خطرات مالی و اقتصادی را تحلیل، ارزیابی و تأثیرات آن‌ها را پیش‌بینی می‌کند. گزارش‌های تحلیل خطرات که شامل خطرات نوسانات نرخ ارز، خطرات مالی و خطرات اقتصادی می‌باشند، به صورت ربعوار نشر می‌گردد.
  • تحلیل ثبات مالی: این ریاست، تعدادی از شاخص‌ها را برای ثبات مالی نظارت می‌کند تا از حرکت کشور به سوی پیشرفت اطمینان حاصل شود. بدین‌منظور، تحلیل‌هایی در مورد عملکرد پالیسی تقاعد و پیش‌بینی‌های درازمدت مالی، از جمله مسئولیت‌های کاری آن می‌باشد.
  • تحلیل پالیسی‌ها: ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ، تأثیر تطبیق پالیسی‌های جدید را با استفاده از مودل مخصوص تحلیل پالیسی‌ها و به کارگیری روش‌های اقتصاد‌سنجی وسایر روش‌های متداول، تحلیل می‌نماید. مزید بر آن، تعدادی از مدل‌های داخلی را برای پیش‌بینی و تحلیل پالیسی‌ها، تحلیل ثبات مالی، تغییرات اقتصاد بزرگ و پالیسی مالی، بخش معادن، حقوق تقاعد و سایر ساحات مورد نیاز، تهیه و ترتیب می‌نماید.
  • پیشنهادات پالیسی: این ریاست، پیشنهاداتی مبتنی بر تحلیل در ارتباط به مالیات، مصارف، قروض و گزینه‌های پالیسی مالی را ارائه نموده و به اساس تحقیقات و تحلیل‌ها در بخش پالیسی اقتصادی، مشورت می‌دهد.
  • تحلیل اطلاعات مالی: این ریاست، اطلاعات مالی که دلایل عملکرد ضعیف یا قوی شاخص‌های مالی را توضیح می‌دهد، تهیه می‌نماید که این امر، به آشکار شدن تأثیرات احتمالی عملکرد مالی کمک می‌نماید.

ریاست بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه  (PMT)

این ریاست در چوکات ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ، امور هماهنگی، تسهیل، اصلاح سیستم مدیریت مالی عامه و بهبود عملکرد ادارات کلیدی اعم از وزارت مالیه، اداره عالی بررسی و اداره تدارکات ملی را بر عهده دارد.

پلان پنج ساله بهبود عملکرد مالی (FPIP)، یکی از برنامه‌های دارای اولویت ملی جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد که به عنوان وسیله شناسایی، تمویل و تطبیق اصلاحات در سیستم مدیریت مالی عامه از سوی این ریاست، تسهیل و عملی می‌گردد.

مزید بر آن، از دیگر وظایف مهم ریاست بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه، ایجاد سیستم‌های معلوماتی مدیریت مالی عامه، هماهنگی انکشاف سیستم‌های مالی عامه، هماهنگی پروژه‌ها و همکاری‌های مربوط به مدیریت مالی عامه با تمویل کنندگان و همکاران بین المللی می‌باشد.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق