گالری رسانه

سیګتاس سیسټم - مالیې وزارت

د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسه - د ګمرکونو لوی ریاست - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اونۍ کړني - ویډیويي راپور - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د خزاینو لوی ریاست کړني او لاسته راوړني - ویډیويي راپور - مالیې وزارت

د اصلاح شویو کرنیزو تخمونو دولتي شرکت - د کرنیزو تخمونو وده - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېري اونۍ کړني - ویډیويي راپور - مالیې وزارت

د ګمرکونو د قانون د تنفیذ ریاست لاسته راوړني او د عوایدو لوړېدل

د مالیې وزارت د تېرې اونۍ کړنې - ویډیویي راپور - مالیې وزارت

د روزنیزو ورکشاپونو ګټورتوب - د کورنۍ پلټنې لوی ریاست - مالیې وزارت

د عوایدو لوی ریاست خبرتیا - مالیې وزارت

د مالیې وزارت د تېرې اونۍ کړنې - ویډیویي راپور - مالیې وزارت

د هېواد په ټولو ګمرکونو کې برېښنایي تلې فعاله شوې- د برېښنایي حکومتولۍ په لور- مالیې وزارت

د عوایدو د برېښنايي کېدو درې اړخیزه هوکړه لاسلیک شوه- د برېښنایي حکومتولۍ په لور- مالیې وزارت

د مرکزي سیلو لاسته راوړنې او د عوایدو لوړېدل( رسنیزه غونډه) - د دولتي شرکتونو لوی ریاست- مالیې وزارت

د بشري سرچینو په ریاست کې روڼتیا، مسلکیتوب او ظرفیت لوړونه -د بشري سرچینو ریاست -مالیې وزارت

د ابن سینا فارمسي دولتي شرکت تولیدات،فعالیتونه او لاسته راوړنې-د دولتي شرکتونو لوی ریاست-مالیې وزارت

Pagination