بودجه اختصاص شده جهت مبارزه با وایروس کرونا

مقدمه: در اخیر سال ۲۰۱۹ میلادی ویروس جدید کرونا یاCOVID-19 در شهر ووهان کشور چین شیوع کرد که به سرعت به کشور های منطقه و جهان بخصوص در افغانستان سرایت نمود. افغانستان یکی از کشور های متاثر از این ویروس بوده که با بسته شدن بنادر مرزی، قرنطین شدن شهر های بزرگ اقتصادی و محدود شدن فعالیت های اقتصادی و تجارتی درکشور  و منطقه باعث شد تا از یک طرف سکتور خصوصی متضرر گردد و از سوی دیگر بالای عواید داخلی کشور تاثیر منفی را بجا بگذارد.

الف:  تعدیلات اجراء شده از امکانات داخلی بودجه مالی بخاطر مبارزه با وایروس کرونا (دوراول)

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ قبل از شیوع ویروس کرونا ترتیب گردیده بود که در آن زمان پیش بینی همچو خطرات تصور نبود تا در بودجه ملی انعکاس می نمود. به همین منظور حکومت بادرنظرداشت استعجالیت موضوع عندالموقع اقدام نمود، مطابق ماده ۴۶ قانون امور مالی و مصارف عامه  بخاطر تخصیص بودجه بخاطر مجادله با وایروس کرونا، تعدیلات را از داخل بودجه با درنظرداشت امکانات مالی انجام داد و جهت مبارزه با ویروس کرونا در اختیار ادارات مربوط قرار گرفت.

بودجه

تشریح

نوعیت بودجه

بودجه منظور شده

مصارف تخمینی الی ختم سال مالی

%

بودجه عادی و بودجه اختیاری دولت

اختصاص بودجه به وزارت صحت عامه جهت مبارزه با وایروس کرونا

عادی

1,040,000,000

950,000,000

91%

بودجه اختیاری دولت

113,000,000

113,000,000

100%

اختصاص بودجه به اداراه ارگانهای محلی جهت تخصیص بودجه مورد نیاز ولایات

عادی

400,000,000

344,323,487

86%

بودجه اختیاری دولت

2,020,000,000

1,285,817,404

64%

اختصاص بودجه به شاروالی کابل جهت برنامه توزیع نان خشک در ولایت کابل

عادی

1,083,000,000

1,083,000,000

100%

بودجه اختیاری دولت

157,505,400

157,505,400

100%

اختصاص بودجه به اداراه ارگانهای محلی جهت برنامه توزیع نان خشک ولایات

عادی

977,460,219

677,460,219

69%

  اختصاص بودجه جهت ااطلاع رسانی و اگاهی عمومی وایروس کرونا

عادی

77,000,000

39,000,000

51%

اختصاص بودجه جهت اعمار شفاخانه ها جهت مبارزه با وایروس کرونا

بودجه اختیاری دولت

1,418,145,668

1,418,145,668

100%

 مجموع بودجه عادی

3,577,460,219

3,093,783,706

86%

مجموع بودجه اختیاری دولت

3,708,651,068

2,974,468,472

80%

لست ولایات که مبلغ (2,420,000,000) افغانی به آن انتقال گردیده است:

ولایات

تعداد

مقدار پول به هر ولایت

مجموع

جوزجان، کنر، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنگان، بادغیس، نورستان، پروان، وردگ، کاپیسا، پنجشیر

13

20,000,000

260,000,000

بامیان، پکتیکا، لوگر، دایکندی، زابل، ارزگان

6

30,000,000

180,000,000

 بلخ، هلمند، فاریاب، نیمروز

4

50,000,000

200,000,000

پکتیا، غزنی، خوست

3

60,000,000

180,000,000

کندهار، کندز، بغلان، تخار

4

100,000,000

400,000,000

ننگرهار، بدخشان

2

150,000,000

300,000,000

هرات

1

400,000,000

400,000,000

کابل

1

500,000,000

500,000,000

مجموع

34

 

2,420,000,000

.نوت:  قابل يادآوریست که از وجوه عادی ادارات بعضی از تزئیدات در سرجمع ولایات صورت گرفته است، که لست و مصرف آن نزد ریاست عمومی خزاین می باشد

ب:  تعدیلات بودجوی سال مالی ۱۳۹۹(بودجه اختصاص شده جهت مبارزه با وایروس کرونا از داخل بودجه ملی)

انتشار سریع ویروس کرونا در سراسر جهان نگرانی های اقتصادی کوتاه و دراز مدت را پس از محوه کامل این بیماری ایجاد نمود و تاثیرات وایروس (COVID-19) بر شاخص های اقتصادی و مالی کشور در کوتاه و دراز مدت می باشد. شیوع وایروس کرونا چالش های بزرگ را در سکتور خصوصی ایجاد نمود و همچنان تعطیل کامل شهرها باعث افزایش بیکاری و فقر را به وجود آورد. بخاطر رفع مشکلات و چالش های پیشرو آمده، وزارت مالیه تعدیلات بودجوی سال مالی ۱۳۹۹ را ترتیب و بعد از تائید کابینه و تصویب پارلمان اجرا نمود که در تعدیلات پیشنهادی نیز بخشی آن بخاطر مبارزه با وایروس کرونا تخصیص داده شده بود.

اختصاص بودجه جهت مبارزه با وایروس کرونا در دوم تعدیلات:

تشریح

نوعیت بودجه

بودجه منظور شده

مصارف تخمینیالی ختم سال مالی

%

بودجه عادی و بودجه اختیاری دولت

وزارتصحت عامه

بودجه عادی

1,620,000,000

1,520,000,000

94%

بودجهاختیاری دولت

1,797,311,048

1,743,391,717

97%

 

ج:کمک های غیر اختیاری از جانب تمویل کننده گان:

تشریح

اداره

بودجه منظور شده

مصارف تخمینیالی ختم سال مالی

%

بودجه غیر اختیاری

کمک عاجل بانک آسیایی جهتمبارزه با وایروس کرونا

وزارت صحت عامه

1,439,900,000

1,081,468,370

75%

کمک بانک جهانی جهت مبارزه با وایروس کرونا

وزارت صحت عامه

3,927,000,000

3,318,501,014

85%

نوت: وزارت مالیه در حالت اضطراری و در زمان معینه آن بودجه مورد نیاز را جهت مبارزه با وایرس کرونا از داخل بودجه ملی فراهم و به ادارات مربوطه تخصیص داده شد. قابل تذکر است که مصارف ذکر شده تخمینی می باشد و ادارات مربوطه می توانند مصارف را بشکل دقیق و حقیقی ارایه نمایند.

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق