فعالین بیمه

. شرکت بیمه ملی افغان

شرکت بیمه ملی افغان که در سال ۱۳۴۳ تأسیس گردیده است، اولین و سابقه دارترین شرکت بیمه در کشور بوده که تجربۀ ارائیه خدمات بیموی به هموطنان عزیز و سکتور خصوصی بیشتر از نیم قرن را  دارد. شرکت بیمه ملی افغان یک شرکت کاملاً دولتی بوده که متعهد به خدمات عالی مسلکی در عرصۀ بیمه میباشد. شرکت بیمه ملی افغان یک اُرگان عایداتی دولت بوده که سالانه منافع خوب را در هر دو  جهت به دولت افغانستان تقدیم میکند. جهت اول آن ارائیه خدمات بیموی به مردم کشور بوده و جهت دوم آن جمع آوری نفع خوب از درک عواید داخلی خویش به دولت میباشد. ارزش جایدادهای بیمه شده  نزد این شرکت بالغ به سه ملیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) افغانی بوده که بیمه های حیاتی و صحت مستثنی از این مقدار میباشند. شرکت بیمه ملی افغان از طُرُق تجارت، تحصیل و زیست آسوده را با فراهم آوری آرامش روحی برای  شهروندان کشور از طریق تقدیم بیمه نامه های    ارزان، مؤثر، واضح و شفاف میسر میسازد. فی الحال این شرکت ده (۱۰) بیمه نامه ذیل را عرضه میکند.

شرکت بیمه ملی افغان خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه جامع وسایط
 • بیمه شخص ثالث وسایط
 • بیمه سفر
 • بیمه حریق
 • بیمه هوایی
 • بیمه مال التجاره
 • بیمه حوادث شخصی
 • بیمه متعلمین و محصلین
 • بیمه کارمندان
 • بیمه مسولیت پروژه

جزیات تماس:

تلیفون: 0744444443 , 0766777365                         

ایمیل:  info@anic.gov.af

ویب سایت: www.anic.gov.af

آدرس: گولائی شش درک، کابل- افغانستان

2. شرکت بیمه ICA

شرکت بیمه ICA از سال 2007 بدینسو در افغانستان فعالیت دارد. ICA متشکل از یک تیم با تجربه و حرفوی است که خدمات بیمه را به مشتریان با نظرداشت حفظ تجارت آنها عرضه میدارد. ICA بیمه های تجارتی مختلف را برای مشریانش در افغانستان ارائه میکند و خدمات بیمه این شرکت بر اساس استندرد های بین المللی در افغانستان ارائه میگردد. این شرکت از زمان تاسیس تا اکنون نظر به قوانین  IFRSتفتیش میگردد  که روند شناخته شده جهانی است. ICA متعقد است که خطرات مختلف را از طریق پالیسی های بیمه با قیمت مناسب و موثر مدیریت و نیازمندی مشترکین را برآورده کند.

شرکت بیمه  ICAخدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه هوانوردی
 • بیمه بانک داری
 • بیمه ورشکستگی تجارتی
 • بیمه مال التجاره
 • بیمه مسئولیت
 • بیمه صحی
 • بیمه سیاسی و تروریسم
 • بیمه ملکیت
 • بیمه سفر
 • بیمه حوادث
 • بیمه معدن، ساختمانی و انجنیری

جزییات تماس:

تلیفون: 07029626666

ایمیل: info@icaaf.com

ویب سایت: www.icaaf.com

آدرس: تعمیر حکیم ناصر خسرو بلخی چهار راهی سرسبزی تایمنی، کابل، افغانستان

3. شرکت بیمه افغان گلوبل
شرکت بیمه افغان گلوبل درسال 2010 تاسیس گردیده است و یکی از شرکت های بزرگ بیمه با داشتن بیش از 50 هزار مشتری در افغانستان میباشد. این شرکت بیشتر از 40 کارمند  و دو نمایندگی در ولایت های فراه و هرات دارد. شرکت بیمه افغان گلوبل مسئولات بیمه و خدمات مختلف را برای شرکت های بزرگ و سایر مشترکین عرضه میدارد. این شرکت ارائه خدمت شش ساله را در عرصه بیمه در کارنامه ی خود دارد و در سال 2015 از سوی G.F.M. به عنوان بیمه کنند در حال توسعه شناخته شد.

شرکت بیمه افغان گلوبل خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه هوانوردی
 • بیمه مالی و بانک داری
 • بیمه تجارتی و مسئولیت
 • بیمه DBA
 • بیمه مسئولیت کارفرما
 • بیمه غرامت حرفوی
 • بیمه شخص ثالث
 • بیمه جبران خساره کارمندان
 • بیمه سفر
 • بیمه گروپی حوادث
 • بیمه گروپی صحی
 • بیمه اختطاف
 • بیمه مال التجاره
 • بیمه مالکیت و آتش سوزی
 • بیمه موتر
 • بیمه ماشین

جزییات تماس:

تلیفون:  0708744444 , 0202204420 

ایمیل: info@afghanglobalinsurance.com

ویب سایت: www.afghanglobalinsurance.com

آدرس: سرک 13 وزیر اکبرخان، مقابل مسجد جامع، کابل، افغانستان

4. شرکت بیمه بین المللی اسکای

شرکت بیمه بین المللی اسکای در سال 2016 جواز فعالیت خود را از ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل وزارت مالیه اخذ نموده و از بدو تاسیس بدینسو به عرضه خدمات بیمه غیر عمری در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. شرکت متذکره یک شرکت محدود المسئولیت است. شرکت بیمه بین المللی اسکای بیمه نامه های مختلف را به مشتریان عرضه مینماید که در رشد و توسعه اقتصاد ملی و بین المللی از ارزش خاص برخوردار میباشد و نیز مالیات را به حساب عواید دولت پرداخت نموده. این شرکت از شروع فعالیت تا اکنون از لحاظ عوایدی بطور آهسته در حال رشد میباشد.

شرکت بیمه بین المللی اسکای خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه سفر
 • بیمه مسئولیت
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه هوانوردی
 • بیمه موتر
 • بیمه مال التجاره
 • بیمه گروپی صحی
 • بیمه گروپی خوادث
 • بیمه جبران حساره کارمندان
 • بیمه CAR
 • بیمه DBA
 • بیمه BBB

جزیات تماس:

تلیفون: 0202213646

ایمیل: info@skyint.insure

https://skyint.insure/ ویب سایت:

آدرس: سرک دوم قلعه فتح الله، خانه شماره 547

5. شرکت بیمه صدرا

شرکت بیمه صدرا یکی از شرکت های بیمه خصوصی در افغانستان است که در تاریخ 20/01/1397 با شماره 119039 در اداره مالکیت های فکری به ثبت رسیده و با اخذ موافقت ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل وزارت مالیه اجازه فعالیت خود را اخذ نموده است.

سهام این شرکت کلآ متعلق حقیقی و غیر دولتی است که با ابداع روش های نوین و با بکارگیری ابزارهای فنی مدیریتی قابل بهره برداری از ساختار متحول بین المللی، قصد دارد با تغیر روش ها و ساختار سنتی در حال سکون بیمه افغانستان و استقرار توسعه پایدار و خلاق در این صنعت، با استفاده از ابزارهای حرفه ای، خالقیت و ابداع طرح های نو، مطابق نیازهای جامعه و آموزش مداوم کارکنان در کلیه سطوع اقدام نماید.

شرکت بیمه صدرا خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه صحی
 • بیمه حوادث
 • بیمه مسئولیت شخص ثالث
 • بیمه سفر
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه موتر
 • بیمه مسئولیت حرفوی
 • بیمه مال التجاره
 • بیمه هوانوردی
 • بیمه گروپی
 • بیمه سرمایه گذاری
 • بیمه وسایل برقی
 • بیمه پول
 • بیمه جبران خساره کارمندان
 • بیمه سپورت
 • بیمه CPP
 • بیمه CARI
 • بیمه مسولیت عامه
 • بیمه عمل و نقل
 • بیمه بیکاری
 • بیمه تروریسم
 • مایکرو بیمه

جزییات تماس:

0799020811  ,  0700777505 :تلیفون

ایمیل: info@ins24sadra.com

www.sadrainsurance.com ویب سایت: 

آدرس: سرک 17 وزیرمحمد اکبرخان، کابل- افغانستان

6. شرکت بیمه کپیتال استار

شرکت بیمه کپیتال استار  ضرورت بیمه را در افغانستان شناسایی نموده و با ورد به این سکتور ذریعه ارائه خدمات با کیفیت، کارا و قابل اعتماد برای مشتریان سرمایه گذاری نموده است. این شرکت متعقد است که ارائه خدمات کارا و قابل اعتماد و ترغیب سرمایه گذاری به بهبود اقتصاد و کیفیت زندگی در کشور کمک خواهد کرد.

در کشور مانند افغانستان سطح خطر در هر بخش از جامعه بسیار زیاد بوده، لذا موجودیت شرکت های بیمه معتبر و کارا برای مدیریت این خطرات بسیار ضروری و حیاتی میباشد. حضور شرکت های بیمه و سهولت های بیموی در افغانستان نیز میتواند که زمینه جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی را به بازار داخلی کشور بیشتر نماید. شرکت بمیه کپیتال استار یک شرکت خصوصی بوده که با پیروری از قوانین نافذه کشور ایجاد گردیده و انواع مختلف خدمات بیمه ای را برای مشتریان خویش عرضه می نماید.

شرکت کپیتال استار خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه هوانوردی
 • بیمه DBA
 • بیمهBBB
 • بیمه انجنیری
 • بیمه آتش سوزی و مالکیت
 • بیمه گروپی شخصی
 • بیمه صحی
 • بیمه مسئولیت
 • بیمه مال التجاره
 • بیمه موتر
 • بیمه پول
 • بیمه سفر
 • بیمه جبران خساره کارمندان

جزییات تماس:

 0706252525  , 0708252525 :تلیفون

ایمیل: Info@captialstarinsurance.com

www.capitalstarinsurance.comویب سایت:

آدرس: سرک 15 وزیر اکبرخان، مقابل سفارت انگلستان خانه نمبر 483

7. شرکت بیمه بین المللی خیرخواه

شرکت بیمه بین المللی خیرخواه به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت بیمه و با انجام خدمات بیمه یی در تمام امور اعم از اموال تجارتی و فضایی، حوادث شخصی غیر عمری و اتکایی با معیارات بین المللی و بکارگیری روش های جدید ارائه خدمات با کیفیت فعالیت می نماید.

این شرکت با پرسونل مجرب و ورزیده درجهت تامین رضایت مشتریان و ذینفان تلاش میکند تا خدمات مفید و موثر را در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد. شرکت بیمه بین المللی خیرخواه در تاریخ 6/05/1398 شماره ثبت 135433 در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری ثبت گردیده و جواز شماره 60931 را از آن اداره اخذ نموده است. همچنان شرکت بیمه بین المللی خیرخواه شرکت افغانی و سهمداران آن طابعت افغانستان را دارند.

شرکت بیمه بین المللی خیرخواه خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه صحی
 • بیمه موتر
 • بیمه سفر
 • بیمه مالکیت
 • بیمه P.T.P
 • بیمه W.C.
 • بیمه هوانوردی
 • بیمه مال التجاره
 • بیمه C.A.R.

جزییات تماس:

  0798555583, 0796555577 :تلیفون

ایمیل: info@kii.af

http://www.kii.af/index.php ویب سایت: 

آدرس: سرکت دوم قلعه فتح الله نبش سه راهی توسعه ناحیه دهم

8. شرکت بیمه رازی (نمایندگی افغانستان)

شرکت بیمه رازی بر اساس قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ششم شهریور ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و مجوز شماره ۵۱۹۴ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۲بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف توسعه فرهنگ بیمه، ارتقاء کیفیت خدمات بیمه‌ای و گسترش فضای رقابتی در صنعت بیمه فعالیت خود را به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی در ایران، از اوایل سال ۱۳۸۲ با سرمایه ۱۴۰،۰۰۰ میلیون ریال آغاز نمود که در سال ۱۳۹۳ و پس از آخرین مرحله افزایش سرمایه این رقم به دو هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال ۹۲ ترکیب سهامداران تغییر یافته و در حال حاضر مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان سهامدار شرکت بیمه رازی (سهامی عام) در حال فعالیت می‌باشند.

از آن تاریخ تا امروز، شرکت بیمه رازی توانسته است با استخدام بیش از ۴۷۰ نفر همکار توانمند و مجرب و دایر ساختن ۳۶ شعبه و ۱۰۵۶ نمایندگی عمومی، ۶۵۳ نمایندگی بیمه‌های عمر و همکاری با بیش از ۸۷۴ کارگزاری بیمه، خدمات خود را به سراسر ایران توسعه داده و خود را بعنوان یک شرکت بیمه‌ای صاحب اعتبار نزد عموم هم میهنان و نیز در قبال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی و شرکت ها و بنگاه‌های خصوصی معرفی نماید.

همچنین شرکت بیمۀ رازی برای تضمین تعهدات خود توانسته است از طریق شرکت‌های TRUST INTERNATIONAL- CCR ALGERIA – GIC و FAIR POOL پوشش اتکایی مطمئنی را برای خود فراهم نماید. در طی ۱۶ سال فعالیت این شرکت تعداد بیمه گذاران به قریب ۹ میلیون نفر رسیده و حدود ۶۵۰ هزار نفر اشخاص حقیقی و حقوقی تا کنون خسارت دریافت داشته‌اند.

 ابلاغ و اجرات ماده 88 در خصوص الزام صدور بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاصی ورود به جمهوری اسلامی ایران و تصمیم هیات مدیره شرکت بیمه رازی برای حضور در کشور افغانستان جهت ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز و ضروری این شرکت را بر آن داشت تا ضمن رعایت موازین مقرارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با تاسیس شرکت و اخذ مجوزهای قانونی به نمایندگی از شرکت بیمه رازی، خدمات مذکور به شهروندان افغانستان ارائه می نماید.

کارمندان این نمایندگی، تابعیت کاملا افغان داشته و کلیه سهامداران و مدیران اصلیی آن نیز از متخصصان و نیروهای فعال افغان انتخاب شده است.  این شرکت در تاریخ 10/11/1395 شماره 109839 در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری ثبت گردیده است و جواز شماره 35970 را از آن ریاست اخذ است.

نمایندگی شرکت رازی در افغانستان خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه سفر
 • بیمه ترانزیت

جزییات تماس:

0700020811 , 0786906094 :تلیفون 

ایمیل: Complaincerazi24@gmail.com

https://razi24.ir/?lang=en ویب سایت:  

آدرس: کابل، شهرنو، مقابل درب کنسولگری جمهوری اسلامی ایران

9. شرکت بیمه البرز (نمایندگی افغانستان)

شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه گذراران در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۳۸ توسط بخش خصوصی تاسیس و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد . شرکت بیمه البرز هم اکنون با ۵۴ شعبه و بیش از دو هزار نماینده فعال، در سرتاسر ایران آماده ارایه خدمات بیمه ای  است .

سرمایه ، ذخایر و اندوخته کافی ، بدنه کارشناسی متخصص و حرفه ای ، سرعت در ارزیابی و پرداخت خسارت از شاخص های توانگری و وجود مشتریان وفادار و قدیمی ، ارتباطات گسترده با بازار جهانی بیمه، مدیریت علمی و پاسخگو و نسبت‌های مالی بسیار خوب از شاخص های ماندگاری این شرکت به حساب می آید .
بیمه البرز در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و سهام آن با استقبال بی نظیر سرمایه گذاران و فعالان بورس همراه شد و ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب از یک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد .

نمایندگی شرکت بیمه البرز در افغانستان خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه سفر
 • بیمه ترانزیت

جزییات تماس:

   0788007072  ,  0700400591 :تلیفون 

ایمیل: Nasrfarahi12@gmail.com

http://alborzinsurance.ir/En/index.htmlویب سایت:

آدرس: کابل چهارراهی زنبق، روبروری سفارت ایران، مارکیت سید حبیب الله دوکان نمبر 20

10. شرکت بیمه کوثر (نمایندگی افغانستان)

شرکت بیمه کوثر، نمایندگی افغانستان بر اساس قانون تجارت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس جواز رسمی اداره ثبت مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت آغاز به فعالیت نموده همچنان بیمه مرکزی کوثر که مقیم جمهوری اسلامی ایران در تمام امور بیمه های بازرگانی اعم از اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی مشغول به فعالیت است. سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه سال 96، در حال حاضر به 2500 میلیارد ریال بالغ شده است.

اعتقاد مدیران، کارشناسان و کارکنان بیمه کوثر بر این است که مشتریان بیمه کوثر شایسته بهترین و باکیفیت ترین خدمات در عرصه بیمه گری هستنند. از همین رو، شرکت بیمه کوثر با هدف ایجاد تحول و ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و برتر با رویکرد خدمت محور و تاکید بر گسترش بیمه های زندگی به خانواده صنعت بیمه پیوسته است.

این شرکت با بهره مندی از کادرهای متخصص و متعهد برخورد دار و فروش خدمات بیمه در سراسر کشور با رعایت اصول اخلاق حرفه ی و رویکرد مشتری مدارانه نیازهای مشتریان خود را در اولویت قرار داده و با رهیافت مدیریتی راهبردی مبتنی بر مدل های کیفیت و سازمان دانش محور با توجه به آموزه های دینی و مذهبی در صدد است آرامش را به معنای واقعی کلمه به بیمه گذران خود هدیه دهد.

شرکت بیمه کوثر در حال حاضر 31 شعبه و بیش از 700 نمایندگی در سراسر کشور ایران دارد.

نمایندگی شرکت بیمه کوثر در افغانستان خدمات ذیل را ارائه میکند:

 • بیمه سفر
 • بیمه ترانزیت

جزییات تماس:

      تلیفون: 0709300600 , 0704444206 

ایمیل: Sami.habibiwardak@gmail.com

آدرس: کابل، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران، مارکیت سید حبیب الله

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق