بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۳۴
Background image

آمر استخدام بست 3

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور اعلانات بست های خالی، جمع آوری فورم کاندیدان، ترتیب لست کاندیدان درخواست دهنده، ترتیب لست کاندیدان واجد شرایط، معرفی آنان به مراکز امتحان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۹
Background image

کارشناس دیتابیس منابع بشری (HRMIS) بست 4

هدف وظیفه:ثبت و تنظیم دوسیه های سوانح و درج در بانک معلوماتی غرض داشتن احصائیه دقیق کارکنان وزارت.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۶
Background image

مدیرعمومی تدقیق و توزیع اسناد استخدام بست 4

هدف وظیفه:پیشبرد امور تدقیق و توزیع اسناد پروسه استخدام وتکمیل نمودن اسناد کاندیدان.   

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۰:۲
Background image

آموزگار برنامه های ارتقا ظرفیت بست 4

هدف وظیفه:طرح برنامه های آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت کاری و مسلکی کارکنان وزارت مالیه.

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۹ - ۹:۳۲
Background image

مدیرعمومی لابراتوار بست 4 ولایت فراه

هدف وظیفه :  پیشبرد امور لابراتوار اموال واجناس شامل پروسه گمرکی مطابق قانون وطرزالعمل های مربوطه.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۲۷
Background image

مدیرتصنیف تعرفه بست 5 تعداد بست 6 ولایات (نیمروز، کندهار، هرات، ننگرهار، بلخ، خوست)

هدف وظیفه:تصنیف و تحليل موضوعات تعرفوی وتجارتی اقلام گمرکی.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۲۵
Background image

مدیرتحلیل تعرفه بست 5 تعداد بست 2 ولایات (کندهار، خوست)

هدف وظیفه :تحليلموضوعات تعرفوی وتجارتيگمرکی.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۱۵
Background image

مدیر عمومی سیستم اطلاعاتی بست 4 تعداد بست 3 ولایات (کابل، فاریاب، فراه)

هدف وظیفه: تنظیم و پیشبرد امور مربوط به سیستمهای رادیویی و تكنالوژی معلوماتي.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۵:۱۱
Background image

مدیرتعرفه وتعین ارزش بست 5 تعداد بست 1 ولایت هرات

طی مراحل اسناد گمرکی وتعين قيمت هاي اموال  واجناس وارداتي وصادراتي.

Pagination