پروژه داوطلبی مجدد تدارک یک میلیون سیم و سرغچ

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد پروژه داوطلبی مجدد تهیه و تدارک یک میلیون سیم و سرغچ مورد نیاز ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد MOF/1401/G-034-Rebid را با شرکت امر حسیب لمتد به قیمت مجموعی  مبلغ 17,860,000 (هفده میلیون و هشتصد و شصت هزار)  افغانی  عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی تواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات، کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهدشد.

آدرس : وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات منزل دوم تعمیر معینیت اداری.

Announcements More

Sun, Oct 08 2023 10:37 AM
Background image

MoF Approves Decisions of Second Meeting of Tariff Committee of Current Fiscal Year

Second meeting of the Tariff Committee that had been convened on the 20th of September (29th Sanbula),

Thu, Oct 05 2023 2:30 PM
Background image

NOTIC For Iron Traders!

According to the order of the Prime Ministership of IEA, the export of any kind of iron equipment and tools is prohibited.

Mon, Sep 18 2023 3:47 PM
Background image

Notice of General Directorate of Customs of MoF

Based on the proposal of the General Directorate of Customs of MoF and issuing order (۱۰۷۵/۱۴۴۵-۲-۲۶) of the

More tenders

Wed, May 17 2023 3:59 PM
Background image

Afg- Chin Oil and Gas Ltd Announcements for Tender no: 006/SC/ 23

Petroleum Afghanistan for the execution of Exploration and Production Sharing Contract (EPEC) signed on Jan 2023 at

Tue, Mar 07 2023 1:40 PM
Background image

Notice for SBD Amendment1 & Minutes of Pre Bid Meeting

The National Procurement Directorate (NPD) of the General Directorate of Administrative Office on behalf of the Ministry of

Thu, Feb 09 2023 10:30 AM
Background image

Invitation For Bids (IFB) ICB

A complete set of Bidding Documents in English may be obtained by interested bidders free of cost by downloading from AOP website https://aop.gov.af/dr/access_to_information . . .

Back to tenders