فیصله های دومین جلسه کمیته تعرفه سال مالی جاری از سوی مقام وزارت مالیه منظور گردید

admin_mof
اطلاعیه

دومین جلسه کمیته تعرفه که به تاریخ (۲۹) ماه سنبله سال جاری دایر گردیده بود، فیصله های کمیته مذکور به تاریخ (۸) ماه میزان سال روان از سوی مقام عالی وزارت مالیه منظور گردید، که جزئیات آن طور ذیل می باشد.
۱ - تعرفه گمرکی وارداتی نل های آهنی درز دار جستی از (۱۰) درصد به (۲۰) درصد افزایش یافت که از تاریخ (۹ ماه میزان) سال جاری در تمامی گمرکات کشور قابل تطبیق می باشد.
۲ - تعرفه گمرکی بطری های وارداتی از (۵ درصد به ۸ درصد) افزایش یافت، که به تاریخ (۹ ماه عقرب) در گمرکات کشور قابل تطبیق می باشد.
۳ - خریطه های پلاستیکی چسپدار شیشه ای (شفاف) برای میوه های خشک و لباس که قبلاً در کود سایر با تعرفه‌ی (۵۰ درصدی) محصول می شد، برای جنس مذکور کد ملی ایجاد و تعرفه‌ی (۲۵درصدی) برای محصول گمرکی آن تعیین گردید که از (۹ ماه میزان) سال جاری در تمامی گمرکات کشور قابل تطبیق می باشد.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

بازگشت به اطلاعیه ها