اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در رابطه به صادرات گندم از کشور!

admin_mof
اطلاععیه

در این اواخر بعضی خبرهای نادرست منتشر شده است که گویا گندم به شکل قاچاق به خارج از کشور صادر می گردد. وزارت مالیه این شایعات را نا درست خوانده و به شدت رد می کند.
وزارت مالیه بار دیگر با اطمینان کامل یاد آوری می کند که صادرات گندم به صورت قاچاق و غیرقانونی از طریق تمامی گمرکات کشور جداً ممنوع می باشد و این عمل جرم پنداشته می شود. بر اساس هدایت وزارت مالیه در تمامی گمرکات کشور تدابیر جدی برای جلوگیری از اموال قاچاقی گرفته شده است و به هیچکس اجازه قاچاق و صادر نمودن غیرقانونی گندم به خارج از کشور داده نمی شود.
منسوبین دلیر و شجاع وزارت مالیه شبانه روز در تمامی گمرکات کشور بر صادرات و واردات اموال ممنوعه نظارت جدی می کنند و به هیچکس اجازه نمی دهد تا چنین اموال را وارد و یا از کشور خارج نمایند.
اگر کسی در گمرکات اسنادی در رابطه به قاچاق گندم به خارج از کشور و یا کدام گروه قاچاقی معلومات داشته باشند؛ می توانند از طریق شماره و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوند، تا از همچو فعالیت های غیرقانونی به گونه کامل جلوگیری به عمل آید.
شماره تلیفون: 221
ایمیل ادرس: Callcenter.customs@mof.gov.af

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۱۷:۵
Background image

ثبت نام برای هفتمین دور امتحان محاسبین مالیاتی

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه امتحان دوره هفتم محاسبین مالیاتی اخذ می نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند با باز نمودن لینک ذیل در فورم آنلاین ثبت نام کنند:

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه پرداخت باقیات سال های گذشته به شکل قسطوار!

بر اساس فیصله رهبری ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، آنعده شرکت های تجاری که در سال های گذشته دارای باقیات گمرکی بوده و تا هنوز آن را تحویل نکرده اند،

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۲:۳۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در رابطه به صادرات گندم از کشور!

در این اواخر بعضی خبرهای نادرست منتشر شده است که گویا گندم به شکل قاچاق به خارج از کشور صادر می گردد. وزارت مالیه این شایعات را نا درست خوانده و به شدت

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۱۷:۵
Background image

ثبت نام برای هفتمین دور امتحان محاسبین مالیاتی

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه امتحان دوره هفتم محاسبین مالیاتی اخذ می نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند با باز نمودن لینک ذیل در فورم آنلاین ثبت نام کنند:

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه پرداخت باقیات سال های گذشته به شکل قسطوار!

بر اساس فیصله رهبری ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، آنعده شرکت های تجاری که در سال های گذشته دارای باقیات گمرکی بوده و تا هنوز آن را تحویل نکرده اند،

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۲:۳۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در رابطه به صادرات گندم از کشور!

در این اواخر بعضی خبرهای نادرست منتشر شده است که گویا گندم به شکل قاچاق به خارج از کشور صادر می گردد. وزارت مالیه این شایعات را نا درست خوانده و به شدت

بازگشت به اطلاعیه ها