اطلاعیه معافیت جریمه‌های مالیاتی

admin_mof
اعلامیه

مطابق ماده دوازدهم اصولنامه اجرائيوی بودجه سال مالی ۱۳۹۸ خورشيدی به منظور حمایت و تشویق مالیه دهنده‌گان برای افزایش اطاعت پذیری از احکام قوانین مالیاتی و تحصیل به موقع اصل مالیات، آنعده مالیه دهنده‌گان که ذمت ماليات خويش را بابت سالهای مالی (۱۳۸۱- ۱۳۹۶) تصفیه ننموده باشند، ميتوانند که اصل مالیات ذمت خویش را با (۱۵٪) ماليات اضافی (جریمه‌های مالیاتی) الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ تاديه نمایند، از متباقی (۸۵٪) جریمه‌های مالیاتی معاف ميباشند.
بناءً از تمام ماليه دهنده‌گان تقاضا به عمل می آيد که از اين فرصت هر چه عاجلتر استفاده نموده و جهت تصفيه ماليات خويش به ادارات مالياتی در مرکز و ولايات مراجعه نمايند.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ - ۱۱:۳۲
Background image

اطلاعیه

  مطابق به حکم ماده سی و سوم قانون ادارۀ امور مالیات، تمامی محاسبین و مشاورین که خدمات مشورت های مالیاتی، تهیه اسناد، سنجش وسایر خدمات

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۴ - ۹:۵۶
Background image

اطلاعیه / وضاحت

  برای تامین منافع ملی و جلوگیری از فرار عواید ملی، برنامه های تنفیذی  و تطبیقی بطور جدی روی دست گرفته شده است، بناءً طبق قانون آنعده اموال که

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۱۲:۵۳
Background image

اطلاعیه معافیت جریمه‌های مالیاتی

خورشيدی به منظور حمایت و تشویق مالیه دهنده‌گان برای افزایش اطاعت پذیری از احکام قوانین مالیاتی و تحصیل به موقع اصل مالیات،

بازگشت به اطلاعیه ها