اطلاعیه مهم برای شرکت های تجارتی

admin_mof
اطلاعیه

در هفته جاری نیز یوزر کمیشنکاران گمرک های اندخوی، سپین بولدک، تورغندی، حیرتان و ابونصر فراهی مسدود می شود.

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به دوام مسدود ساختن یوزر کمیشنکاران، به روز پنجشنبه هفته جاری مصادف با ۲۳ ثور یوزر کمیشنکاران گمرک های اندخوی، سپین بولدک و تورغندی(محصولی و ترانزیتی)، حیرتان و ابونصر فراهی را مسدود می نماید.

ریاست عمومی گمرکات از آن عده شرکت های تجارتی که از طریق گمرک های متذکره واردات و صادرات دارند، درخواست می نماید که به منظور جلوگیری از سکتگی در طی مراحل اموال هر چه عاجل در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد نمایند.

قابل یادآوری است که ریاست عمومی گمرکات از قبل نیز یوزر کمیشنکاران گمرک های (پکتیکا، بدخشان، دندپتان، غلام خان، پست پارسل، کنر، تخار، شیرخان بندر، خوست، پکتیا، آقینه، کندز و میادین هوایی حامد کرزی، کندهار، بلخ و هرات) را مسدود نموده است.

----

معلومات مرتبط

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه از تمام شرکت های تجارتی درخواست می نماید که به منظور جلوگیری از سکتگی در طی مراحل گمرکی اموال تجارتی هر چه عاجل از ویب سایت ریاست عمومی گمرکات (https://customs.mof.gov.af/?s=dari&c=forms-dr) فورم اخذ یوزر را دریافت نموده بعد از خانه پوری با اسناد معتبر( اصل تذکره، جواز شرکت و نمبر تشخیصیه TIN ) خویش به تمام ادارات گمرک های کشور مراجعه نموده و در سیستم اسیکودا یوزر ایجاد نماید.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ - ۱۵:۳۹
Background image

اطلاعیه وزارت مالیه در مورد اجرای معاشات کارمندان دولتی!

بنابر یک سلسله مشکلات تخنیکی که باعث عدم اجرای معاشات کارمندان دولتی گردیده و این پروسه را به کندی مواجه ساخته بود

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ - ۱۰:۴۰
Background image

اطلاعيه وزارت ماليه در رابطه به پرداخت معاشات

قسميكه شما مي دانيد بعداز اين تمام معاشات كارمندان دولتي از طريق سيستم الکترونيكي پرداخت مي شود.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه!

در جریان سفر هیئت تخنیکی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور فعال کردن گمرک محصولی ولایت فراه به این ولایت

بازگشت به اطلاعیه ها