تفاهمنامۀ ایجاد نماینده گی های آمریت نمبر تشخیصیه مالیه دهنده گان میان وزارت مالیه و وزارتخانه های معارف، داخله، دفاع ملی و شاروالی کابل به امضاء رسید

farid_mof
یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۶:۱۵
نمبر تشخیصیه

تفاهمنامۀ ایجاد نماینده گی های آمریت نمبر تشخیصیه مالیه دهنده گان میان وزارت مالیه و وزارتخانه های معارف، داخله، دفاع ملی و شاروالی کابل امروز مؤرخ ۲۵ حمل ۱۳۹۸ طی کنفرانس مطبوعاتی در خیبرهال وزارت مالیه به امضاء رسید.

دراین کنفرانس محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات، معینان وزارتخانه های معارف، امور داخله، دفاع ملی و معاون شاروالی کابل اشتراک داشتند.

تفاهمنامه

محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه در گفت: "وزارت ماليه هميشه سعی و تلاش نموده تا پروسه‌ها را ساده‌تر سازد و خدمات عامه را به وجه احسن ارايه نمايد. بدين ملحوظ برای ايجاد سهولت بيشتر در پروسه اخذ نمبر تشخيصيه ماليه دهنده برای کارمندان وزارتخانه‌ها و تسريع روند توزيع نمبر تشخيصيه، وزارت ماليه خواهان ايجاد نمايندگی آمريت مرکزی نمبر تشخيصيه در مقر آن ادارات محترم مي باشد."

معینان وزارتخانه های معارف، امور داخله، دفاع ملی و معاون شاروالی کابل از ابتکار وزارت مالیه استقبال نموده و تعهد خویشرا جهت اجرای این تفاهمنامه ها اعلام نمودند.

محترمه آمنه احمدی، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه گفت"از اين طريق ما ميتوانيم معلومات احصائيه دقيق کارمندان ادارات دولتی و خصوصی، وضع ماليه معاشات و کريدت نمودن آن در حساب هر کارمند و جمع‌آوری عوايد به صورت شفاف و به موقع را بدست آوريم."

تفاهنامه

محترمه احمدی افزود: "نمبر تشخيصيه و پرداخت ماليه در حصه تجربه کاری کارمندان کمک مينمايد و همچنان هر گاه يک کارمند بخواهد که در مورد پرداخت ماليات خويش معلومات به دست بياورد، ميتواند به اداره ماليات مراجعه نموده به اساس نمبر تشخيصيه آن به زودترين فرصت از سيستم راپور پرداخت ماليات آن چاپ و به دسترسش قرار مي گيرد."

قابل تذکر است که به اساس این تفاهمنامه وزارتخانه ها متذکره و شاروالی مکلفیت به دسترس قراردادن دفتر مشخص برای کارمندان، فراهم نمودن لوازم کاری، توظیف کارمندان به منطور درج معلومات در سیستم مالیاتی، راپوردهی معاشات در سیستم سیگتاس را به عهده داشته و وزارت مالیه مسئولیت توظیف کارمندان به حیث سوپروایز، آموزش کارمندان در بخش سیستم مالیاتی و فراهم نمودن سیستم مالیاتی غرض دسترسی و استفاده از آنرا بدوش دارد.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۵:۳۴
Background image

جلسۀ کمیتۀ رهبری صندوق وجهی باز سازی افغانستان دایر گردید

جلسۀ کمیتۀ رهبری صندوق وجهی بازسازی افغانستان امروز مؤرخ ۳۰ ثور ۱۳۹۸ به ریاست مشترک محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۳:۲۹
Background image

جلسۀ مشورتی بمنظور تأمین شفافیت در عقد قرارداد ها و ساده سازی پروسه های تدارکاتی با شرکت های خصوصی دایر گردید

جلسۀ مشورتی بمنظور تأمین شفافیت در عقد قرارداد ها و ساده سازی پروسه های تدارکاتی امروز مؤرخ ۲۹ ثور ۱۳۹۸ به ریاست محترم عبدالحبیب ځدران، سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه و اشتراک محمد خان. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۳:۲۶
Background image

معین مالی وزارت مالیه با شارژدافیر جاپان در مورد استراتیژی کمک های آنکشور و تطبیق پروژه های در حال جریان بحث نمود

جلسۀ همکاریهای انکشافی (DCD) کشور جاپان امروز مؤرخ ۲۹ ثور ۱۳۹۸ به ریاست محترم زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه با اشتراک محترم کیچی هارا، شارژدافیر و سرپرست سفارت جاپان مقیم کابل،. . .

بازکست به صفحه خبر