خدمات چک سرویس اسکنرهای گمرکات

admin_mof
داطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(خدمات چک سرویس اسکنرهای گمرکات) دارای نمبر تشخیصیه MOF/1401/NCS-082 که به روش داوطلبی باز داخلی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان پشتو و دری ذریعهء فلش میموری از آدرس ذیل  مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء میگردد بدست آرند. 

جلسه قبل از آفرگشایی: تاریخ 21/ میزان /1401 ساعت 10:00 قبل از ظهرمیباشد.

تاریخ مشخص آفرگشایی: تاریخ 21/ میزان/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

تضمین آفر : به مبلغ 78,000 (هفتاد هشت هزار) افغانی میباشد.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات،مشاوریت تدارکات منزل دوم. 

شماره تماس دفتر: 0202924046

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۳۹
Background image

اعلان پارکینگ شفاخانه ها.

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه جایداد های دولتی ذیل را در مرکز را طور جدا گانه بشکل آفر سربسته به اعلان داوطلبی می سپارد.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۳۳
Background image

اعلان یکباب کفتریا

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه یکباب کفتریا واقع داخل محوطه وزارت محترم صحت عامه را در مرکز بشکل آفر سربسته به اعلان

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ - ۱۰:۲۹
Background image

به اعلان سپردن موازی 2240 متر مربع زمین واقع نساجی

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه موازی 2240 متر مربع زمین واقع مقابل شرکت حبیب گلزار نساجی بگرامی ناحیه 16 ولایت کابل

Back to tenders