دومین نشست کاری کمیتۀ مشترک افغانستان و اتحادیۀ اروپا مبنی بر مشارکت و انکشاف دایر گردید

farid_mof
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۵:۷
اتحادیه اروپا

دومین نشست کاری کمیتۀ مشترک افغانستان و اتحادیۀ اروپا تحت موافقتنامۀ همکاری افغانستان و اتحادیۀ اروپا برای مشارکت و انکشاف امروز مؤرخ ۲۴ ثور ۱۳۹۷ به ریاست مشترک محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری درامور زیربناء و محترم گونر ویگند، رئیس اجرائیوی اتحادیۀ اروپا برای آسیا پاسیفیک در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

در این نشست در رابطه به تحولات اخیر افغانستان و اتحادیۀ اروپا، تحکیم همکاری های درازمدت دوجانبه، همکاری ها در بخش های انکشافی، تجارت، سرمایه گذاری، حکومتداری خوب، حقوق بشر، حقوق زنان، مهاجرت و کمک های بشر دوستانه، تقویت دموکراسی و برگزاری انتخابات آینده، پروسۀ صلح، گسترش همکاری های منطقه ئی و بین المللی و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دومین نشست

قابل تذکر است که نشست کاری کمیتۀ مشترک افغانستان و اتحادیۀ اروپا از تطبیق موافقتنامه همکاری برای مشارکت و انکشاف که در سال ۲۰۱۷ میان افغانستان و اروپا به امضاء رسید نظارت می کند  اولین کمیتۀ مشترک در فبروری سال ۲۰۱۸ در بروکسل برگزار شده بود و قرار است نشست بعدی کمیته مشترک نیز در سال  ۲۰۲۰ در بروکسل برگزار شود.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۴:۲۰
Background image

افغانستان و ازبکستان بالای گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی دوجانبه تاکید ورزیدند

هیئت عالیرتبۀ ازبکستان تحت ریاست محترم نادربیک، اتاجانوف، مشاور صدر اعظم آن کشور به اساس دعوت محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۸:۴۰
Background image

وزارت مالیه در عرصه اطلاع رسانی مقام پیشتاز را به سطح دولت بدست آورد

ه اساس سروی و ارزیابی ویب سایت های دولتی که اخیرا توسط کمیسیون دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است، وزارت مالیه مقام پیشتاز را در عرصه اطلاع رسانی به سطح دولت بدست آورد.

در کنفرانس. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۵ - ۱۶:۲
Background image

اعلامیۀ مشترک افغانستان و پنج کشور آسیای میانه با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی، امور زیربنائی و صلح و ثبات

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امورزیربناء امروز مؤرخ ۱۵ اسد ۱۳۹۸ اعلامیۀ مشترکی را با محوریت توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی،. . .

بازکست به صفحه خبر