وزارت مالیه افغانستان از آغاز دوباره فعالیت های بانک جهانی و صندوق وجهی بازسازی افغانستان استقبال می نماید

admin_mof

وزارت مالیه افغانستان از تصمیم هیات مدیره بانک جهانی مبنی بر آزاد سازی مبلغ بیشتر از یک ملیارد دالر امریکایی از وجوه صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) استقبال می نماید که از آنجمله در مرحله اول مبلغ 600 میلیون آن به نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و همچنان انکشاف دهات خارج از بودجه ملی هزینه خواهد شد. وزارت مالیه افغانستان از آغاز دوباره فعالیت صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) منحیث یک میکانیزم مناسب برای جذب کمک ها استقبال می نماید. این پروژه های انکشافی در کنار کمک های بشردوستانه با عث بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بوده که یک گام مهم در مسیر درست است. در روشنایی با مفادات جواز های شماره 19 و 20 وزارت خزانه داری (مالیه) ایالات متحده امریکا مبنی بر اجازه فعالیت های انکشافی ادارت بین المللی مشمول بانک جهانی و ضرورت هماهنگی با ادارات افغانستان، تاکید می گردد که تا این پروژه ها در تفاهم و هماهنگی کامل با مسولین امور و موسسات تطبیق کننده اجرا شود. وزارت مالیه افغانستان تاکید می کند تا هزینه های تطبیق پروژه های خارج بودجه از طرف سازمان ملل متحد کاهش یافته، از ایجاد ساختار های موازی جلوگیری گردد و از موثریت، شفافیت، پاسخگویی و بررسی به موقع منحیث اصول اساسی اطمینان حاصل گردد.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ - ۱۵:۵۰
Background image

اطلاعيۀ در رابطه به پرداخت ماليات شرکت‌ها و تمويل بودجۀ دولت و بيت‌المال

رياست عمومی عوايد وزارت ماليه به اطلاع عموم مسؤلان محترم شرکت‌ها می‌رساند، اينکه در زمينه حفاظت و نگهداری از تمامی اسناد اداری

شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ - ۱۵:۴۷
Background image

اطلاعيه تريننگ سيستم ارائه کننده اظهارنامه‌های مالياتی الکترونيکی يا (e-Filing)

به اطلاع عموم شرکت‌های تجارتی رسانیده می‌شود، قسميکه آگاهی داريد، رياست‌های سه گانۀ (ماليه دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک) مربوط

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۶ - ۱۲:۲۲
Background image

موجودی کارمندان طبقه اناث وزارت مالیه

به اساس هدایت مقام محترم وزارت مالیه صرف روز پنجشنبه ساعت (۱) بعد از ظهر مؤرخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ مطابق ۱۱/۲/۱۴۴۴ تمام کارمندان

بازگشت به اطلاعیه ها