اطلاعيه اظهارنامه‌های مالياتی بلاک شده

admin_mof
خبر

به سمع تمام همکاران محترم بخش ادارات مالياتی مرکز، مستوفيت‌های ولايات و مراجعين مالياتی يا ماليه دهندگان رسانيده می‌شود که به اساس پيشنهاد رياست سيستم عوايد پيرامون جلوگيری از ضياع وقت کارمندان و مراجعين و منظوری مقام محترم رياست عمومی عوايد تمام اظهارنامه‌های مالیاتی سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ الی اخير برج جدی سال مالی ۱۴۰۱ باز گرديده است.

لهذا موضوع به سمع همکاران ادارات مالياتی مرکز و ولايات و مراجعين مالياتی يا ماليه دهندگان محترم رسانيده می‌شود تا در رابطه معياد تعيين شده را در نظر گرفته و در حل مشکل با مراجعين همکاری لازم نموده ممنون سازيد.

برای معلومات مزيد با شمارۀ تماس يک هزار (۱۰۰۰) مرکز خدماتی رياست عمومی عوايد وزارت ماليه می‌توانيد که تماس برقرار نموده معلومات بيشتر حاصل نمائيد.

ماليۀ ما، کشور ما، آيندۀ ما

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ - ۲۰:۴۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

به اطلاع تمام مالیه دهندگان گرامی رسانیده میشود، که روز های پنجشنبه بعد از ۱:۳۰ ظهر میتوانند در تالار جلسات معینیت

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳ - ۱۱:۴۷
Background image

اطلاعیه وزارت مالیه

مطابق به هدایت رهبری وزارت مالیه به اطلاع تمامی کارمندان طبقه اناث (رسمی، بالمقطع NTA و خدماتی ) مرکز و واحد های دومی وزارت رسانیده می شود که

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲ - ۲۰:۱۵
Background image

اطلاعيه اظهارنامه‌های مالياتی بلاک شده

به سمع تمام همکاران محترم بخش ادارات مالياتی مرکز، مستوفيت‌های ولايات و مراجعين مالياتی يا ماليه دهندگان رسانيده می‌شود

بازگشت به اطلاعیه ها