تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پترول) وسایط، مرکز گرمی و جنراتورهای مرکز وزارت، معینیت عواید و گمرکات

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی ازوزارت مالیه

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نام پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پترول) وسایط، مرکز گرمی و جنراتورهای مرکز وزارت، معینیت عواید و گمرکات

نمبر تشخیصیه:NPA/MoF/1400/G-88/NCB   

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ 18دلو 1399ساعت10:00قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت:آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

جلسه قبل از داوطلبی

 

جلسه قبل از داوطلبی پروژه در مکان و تاریخ ذیل صورت میگیرد.

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت مسلکی، ریاستتحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها ، ناحیه دوم،کابل- افغانستان

 

تاریخ جلسه:5دلو 1399ساعت:10:00 قبل از ظهر

شماره تیلفون: 020 292 6224

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر 1,200,000 یک میلیونو دو صد هزار افغانیمی باشد.

آدرس برای تسلیمی آفر

آدرس:اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل- افغانستان

توجه: سکرتریت آفرگشایی

آدرس الکترونیکی:Bfs-npa@ npa.gov.af

شماره تماس:020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتیتصادف نماید آفرها در روزبعدی کاری درهمان ساعت تعین شده تسلیم وبازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر

داوطلبان میتواننداسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایتwww.ageops.netبدست آورند.

Attention: Sulaiman Shah Mashal

Address: National Procurement Authority (NPA), Pashtinsitan Watt Square, Distracts II, Kabul City, Afghanistan.

Telephone: +93 (0)20 292 6224

Electronic mail address:Sulaiman.shah@nap.gov.af

Copy to:khayal.mohammad@npa.gov.af,    zubair.majeed@npa.gov.af

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۱:۶
Background image

تدارک عرضه خدمات و تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی ملی گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک عرضه خدمات و تهیه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۰:۳۴
Background image

پروژه تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت به اساس چهار چوبی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

Back to tenders