تهیه و تدارک یک میلیون و هشتصد هزار سیم سرغچ استندرد برای ترانزیت داخلی وزارت مالیه

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی ازوزارت مالیه

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نام پروژه:تهیه و تدارک یک میلیون و هشتصد هزار سیم سرغچ استندرد برای ترانزیت داخلی وزارت مالیه

نمبر تشخیصیه:NPA/MOF/1400/G-106/NCB    

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ 18دلو 1399الیساعت10:00قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت:آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

جلسه قبل از داوطلبی

 

جلسه قبل از داوطلبی پروژه در مکان و تاریخ ذیل صورت میگیرد.

آدرس:اتاق کنفرانس ها، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل- افغانستان

تاریخ جلسه:11دلو 1399ساعت:10:00 قبل از ظهر

شماره تیلفون: 020 292 6224

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر 900,000نه صد هزارافغانیبشکل ضمانت بانکی که حداقل 118 روز اعتبار داشته باشد،می باشد.

آدرس برای تسلیمی آفر

آدرس:اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل- افغانستان

توجه: سکرتریت آفرگشایی

آدرس الکترونیکی:Bfs-npa@ npa.gov.af

شماره تماس:020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتیتصادف نماید آفرها در روزبعدی کاری درهمان ساعت تعین شده تسلیم وبازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر

داوطلبان میتواننداسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایتwww.ageops.netبدست آورند.

اشخاص ارتباطی: نصیر احمد محمدی و محمد صابر فاروقی

آدرس:آمریت سکتور اقتصاد، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل- افغانستان

شماره تماس: +93 (0)20 292 6224

ایمیل به:nasir.mohammadi@npa.gov.aو saber.farooqi@npa.gov.af

کاپی به:khayal.mohammad@npa.gov.afو zubair.majeed@npa.gov.af

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۱:۶
Background image

تدارک عرضه خدمات و تهیه اعاشه برای محصلین اکادمی ملی گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک عرضه خدمات و تهیه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۰:۳۴
Background image

پروژه تهیه و تدارک ترمیمات و پرزه جات وسایط وزارت به اساس چهار چوبی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،

Back to tenders