تهیه و نصب اجناس مورد ضرورت برای تمام دفاتر ریاست عمومی خزائین وزارت مالیه

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستاناز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعلان تهیه و نصب اجناس مورد ضرورت برای تمام دفاتر ریاست عمومی خزائین وزارت مالیهدارنده شماره داوطلبی MoF/1400/W-116اشتراک نموده و شرطنامه را ذریعه حافظه یا فلش میموری از {ریاست تدارکات، مدیریت تهیه و تدارکات} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت{00:10قبل از ظهر} روز {چهار شنبه} تاریخ {29/دلو/1399} به {مدیریت تهیه و تدارکات– وزارت مالیه} واقع { پشتونستان وات، وزارت مالیه، منزل دوم تعمیر معینیت اداری - کابل، افغانستان}  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.تضمین آفر بصورت بانک گرنتی حاوی مبلغ 94700نود و چهار هزارو هفتصد افغانیارایه گردد.

جلسه آفرگشایی به روز { چهار شنبه }تاریخ{29دلو 1399} ساعت {10:00 قبل از ظهر } در { ریاست تدارکات، وزارت مالیه، آمریت تدارکات ، منزل دوم تعمیر معینیت اداری- کابل، افغانستان} تدویر می گردد.

شخص ارتباطی:   رئیسه نایب

شماره تماس: 0202924293

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۹:۴۳
Background image

پروژه خدمات انترنت اتصال VSAT و STM-1 مورد نیاز ریاست عمومی تکنالوژی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در یپروژه داوطلبی خدمات انترنت اتصال VSAT

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۹:۴۰
Background image

تدارک کمره های امنیتی مرکز وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرداوطلبیپروژه (تدارک کمره های امنیتی مرکز وزارت مالیه)

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۸:۳۵
Background image

 تهیه وتدارک ایمیل های رسمی وزارت مالیه         

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تهیه وتدارک ایمیل های

Back to tenders