سخنگوی وزارت مالیه: طی شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۸ عواید ملی را فراتر از هدف تعیین شده جمع آوری نمودیم

farid_mof
چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۸:۴۷
کنفرانس مطبوعاتی

فعالیت ها و دستاوردهای شش ماه نخست وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۸ طی کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۸ سرطان ۱۳۹۸ توسط محترم شمروز خان مسجدی، رییس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه در مرکز رسانه های حکومت با رسانه ها شریک گردیده و در مورد مداخله غیرقانونی سائر ادارات در امور اختصاصی وزارت مالیه وضاحت داده شد.

محترم مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه در مورد جمع آروی عواید ملی گفت: گزارش های ما در شش ماه نخست سال جاری نشان می دهد که جمع آوری عواید ملی نه تنها در مطابقت به پلان ها ما بلکه فراتر از آن به پیش رفته است، اگر روند کنونی تدام یابد الی اخیر سال مالی می توانیم که فراتر از سقف تعیین شده، عواید ملی را جمع آوری نماییم. در سال مالی جاری در سند بودجه ملی‌، هدف برای جمع آوری عواید ملی مبلغ ۱۸۸ میلیارد افغانی تعیین گردیده است که ما تا اکنون توانستیم که مبلغ ۱۰۲ میلیارد افغانی جمع آوری نماییم. که در مقایسه با سال گذشته مبلغ ۱۲ میلیارد افغانی (۱۴٪) افزایش را نشان می دهد."

محترم مسجدی گفت که مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت طی شش ماه نخست سال جاری ۴۱ فیصد می باشد، که در مقایسه با سال گذشته ۵٪ درصد افزایش را نشان می دهد. وی افزود که مطابق به پلان وزارت مالیه الی اخیر سال مالی قرار است که مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت تا ۹۵٪ برسد.

محترم مسجدی در رابطه به مکتوب وزارت مالیه مبنی بر مداخله غیر قانونی ادارات  گفت: هدف وزارت مالیه از صدور مکتوب متذکره عدم مداخله ارگان های بیرونی در امور و وظایف اختصاصی وزارت مالیه به خصوص در منابع عوایدی است که اجراء و انجام آن مطابق به قانون گمرکات، قانون مالیات برعایدات و سائر اسناد تقنینی کشور از وظایف و مسئولیت های خاص وزارت مالیه می باشد. در سائر مواردی که شامل کنترول، نظارت، بررسی و تفتیش منابع عوایدی همچنان مبارزه علیه فساد می گردد، وزارت مالیه مطابق به قوانین نافذۀ کشور از آن حمایت کامل نموده و با ادارات مربوطه همکاری و همآهنگی همه جانبه نموده و می نماید."

وی افزود که محتوای مکتوب وزارت مالیه جریان آزاد اطلاعات را نقض نمی کند، رهبری وزارت مالیه متعهد به تطبیق جدی قانون دسترسی به اطلاعات بوده و با تمام درخواست کننده گان معلومات، همکاری همه جانبه را از وجایب قانونی و اولویت مهم خود می داند.

همچنان محترم مسجدی در رابطه اجرای ۱۵ روز معاشات تشویقی برای کارمندان دولتی گفت:" وزارت مالیه از طریق مکتوب متحد المال به تمام ادارات دولتی اطلاع داده است که راپور معاشات کارمندان مستحق خویشرا با این وزارت شریک سازند. اداراتیکه در بخش تخصیص آن مشکل داشته باشند، از بودجۀ تخصیص شده خویش آنرا اجراء نمایند، وزارت مالیه در بررسی وسط سال وجوه پرداخت شده را برای برای ادرات انتقال خواهد داد. که این تفاهم با تمام این ادارات از طرف وزارت مالیه صورت گرفته است."

وی افزود که وزارت مالیه برای اولین بار بست های مستوفیت ۲۲ ولایت را به رقابت آزاد گذاشته که بعد از سپری نمودن پروسه امتحانات، به وظایف معرفی گردیده اند."

کنفرانس

در اخیر این کنفرانس به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه گردید.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۶:۳۲
Background image

جلسه تخنیکی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری دایر گردید

جلسه تخنیکی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری امروز مؤرخ ۲۴ میزان ۱۳۹۸ تحت ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۶:۲۱
Background image

سخنگوی وزارت مالیه: سند خود کفائی اقتصادی افغانستان منحیث یک پلان وسیع برای رسیدن به رشد پایدار ملی و رفاه مردم افغانستان است

محترم شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ به منظور اطلاع رسانی از دستآوردها و فعالیت های وزارت مالیه و استماع مشکلات تجار، نماینده گان سکتور. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۴۶
Background image

سرپرست وزارت مالیه با سفیر ترکمنستان مقیم کابل در مورد موضوعات اقتصادی ذیعلاقه بحث نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ با محترم اویزوف خواجه سفر گیدویچ، سفیر ترکمنستان مقیم کابل در. . .

بازکست به صفحه خبر