سرپرست وزارت مالیه با تجار ملی مقیم امارات متحدۀ عربی در مورد رشد و انکشاف تجارت در افغانستان بحث نمود

farid_mof
پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۱۲:۱۵
خبر

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۱۷ میزان ۱۳۹۸ با تجار ملی افغان مقیم امارات متحدۀ عربی دیدار نمود.

در نخست تجار ملی افغان در مورد چگونگی فعالیت های شان به سرپرست وزارت مالیه معلومات داده و از ایشان درخواست نمودند تا به مشکلات شان رسیده گی صورت گیرد.

همچنان جانبین در رابطه به رشد و انکشاف تجارت در افغانستان و جلب سرمایه گذاری بحث و گفتگوی مفصل نمودند.

خبر

سرپرست وزارت مالیه به تجار ملی مقیم امارات متحده عربی اطمینان داد که به مشکلات شان بادرنظرداشت قوانین نافذه و امکانات رسیده گی بعمل خواهد آمد.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۶:۳۲
Background image

جلسه تخنیکی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری دایر گردید

جلسه تخنیکی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری امروز مؤرخ ۲۴ میزان ۱۳۹۸ تحت ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۶:۲۱
Background image

سخنگوی وزارت مالیه: سند خود کفائی اقتصادی افغانستان منحیث یک پلان وسیع برای رسیدن به رشد پایدار ملی و رفاه مردم افغانستان است

محترم شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ به منظور اطلاع رسانی از دستآوردها و فعالیت های وزارت مالیه و استماع مشکلات تجار، نماینده گان سکتور. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۴۶
Background image

سرپرست وزارت مالیه با سفیر ترکمنستان مقیم کابل در مورد موضوعات اقتصادی ذیعلاقه بحث نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ با محترم اویزوف خواجه سفر گیدویچ، سفیر ترکمنستان مقیم کابل در. . .

بازکست به صفحه خبر