معرفی معینیت پالیسی

معرفی معینیت پالیسی

 معینیت پالیسی تحت چتر تشکیل وزارت مالیه حدود یک دهه قبل به منظور سمت و سو دهی فعالیت های اقتصادی کشور در یک چارچوب منسجم سیاست گذاری اقتصادی (Economic Policy Making) تدویر و ارائه اسناد دولت به کنفرانس های  انکشافی بین المللی جهت جذب کمک های بین المللی ایجاد گردید.  اما فعالیت های این معینیت در طول سالهای گذشته  کماکان تحت فشار تمویل کنندگان (موضوعات مربوط به TMA SMAF, GMAF) در بعضی موارد به بیراهه کشانیده شده و از یک استقامت سیاست گذاری اقتصادی به موضوعات جانبی و ناخواسته مانند سکرتریت تحقق شرایط کمک ها  (Aid   conditionality) مصروف ساخته شده بود. اکنون قرار بر این است تا این معینیت به مأموریت اصلی آن در راستای سیاست گذاری اقتصادی، تحقق اهداف بزرگ اقتصادی و انکشافی کشور (به مانند ANFDF II )  برگردد.  با درنظر داشت ماموریت اصلی این معینیت در راستای جذب و مدیریت کمک ها و تشکیل یک جبهه واحد اقتصادی (One Policy Front) ریاست مدیریت کمک ها و کمیسیون های دوجانبه اقتصادی که قبلا بالترتیب در جنب معینیت مالی و ریاست دفتر مقام وزارت مالیه انجام فعالیت می نمودند   تحت رهبری جدید به تازگی در جنب تشکیل معینیت پالیسی تنظیم گردیدند.

قابل یاد آوریست که معینیت پالیسی در تشکیل خویش دارای ۱بست مافوق، ۳ بست اول و ۸ بست دوم میباشد.

دیدگاه

سیاست گذاری های معقول اقتصادی جهت دستیابی به یک اقتصاد خودکفا، متصل به منطقه، مرفع و توسعه یافته.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق